Sökning: "e-förslag"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet e-förslag.

 1. 1. ÖKAT DELTAGANDE, MER DEMOKRATI En undersökning av hur demokrati kommuniceras av Göteborgs Stad och dess målgrupp

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Sofia Westman; [2019-09-06]
  Nyckelord :e-förslag; demokrati; Göteborgsförslaget; CDA; kommunikation;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker demokratiperspektivet i Göteborgs Stads demokratikommunikation och dess ideologiska försanthållanden i relation till medborgarnas syn på demokrati. En kritisk diskursanalys appliceras på stadens styrdokument, e-verktyget Göteborgsförslaget och intervjusvar från demokratikommunikationens prioriterade målgrupper för att undersöka hur stadens och medborgarnas diskursiva praktiker relaterar till varandra, vilka ideologiska grundantaganden diskurserna utgår från och vilka implikationer detta ger för verksamhetens fortsatta demokratikommunikation. LÄS MER

 2. 2. Hur deltagardemokratiska är e-förslagen? : En demokratistudie av inkomna e-förslag i Västerås stad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Palovaara Katja; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; deltagardemokrati; elitdemokrati; lokal demokrati; delaktighet; medborgardialog; invånardialog;

  Sammanfattning : .... LÄS MER