Sökning: "e-hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet e-hälsa.

 1. 1. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER

 2. 2. IT-Acceptans inom vården : En kvalitativ studie från de anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jesper Hurtig; [2021]
  Nyckelord :e-health; IT-acceptance; healthcare staff; healthcare; e-hälsa; IT-acceptans; vårdpersonal; sjukvård;

  Sammanfattning : Vårdpersonalens arbetsdagar består till stor del av användning av IT-system utöver den fysiska patientkontakten. Tanken med IT-system inom vården är positiv och de finns där för att underlätta för personalen. För att nå den förväntade positiva effekten behöver personalens inställning till IT-system vara bra. LÄS MER

 3. 3. Är det lika självklart att vara sjuksköterska i digitala verktyg som i basala omvårdnad? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Björnsson; Eva Kayser; [2021]
  Nyckelord :digital tools; nurse; experience; eHealth; primary health care; digitala verktyg; sjuksköterska; upplevelser; e-hälsa; primärvård;

  Sammanfattning : Under senare tid, säkerligen tack vare eller på grund av pågående Corona-pandemi har digitalisering inom sjukvården fått en extra skjuts, blivit mer legitim och utvecklats enormt. När patienten involveras mer i sin vård genom tillgång till digital journal, möjlighet till tidsbokning via nätet och kommunikation med sjukvårdspersonal via digitala chattfunktioner förbättras tillgängligheten. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och utvärdering av en applikation för patienter med luftburen allergi och dess påverkan för läkares arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Viktor Werngren; Gustav Hultgren; [2021]
  Nyckelord :E-hälsa; M-hälsa; luftburen allergi; effektivisering;

  Sammanfattning : The use of e- and m-health tools has increased more and more in the health care sector and the digital tools are seen as a cost-effective use of communication for health-related areas. Even today, many people do not receive treatment for their allergies as they are not aware of their condition and it can lead to deteriorating quality of life that affects important factors in life. LÄS MER

 5. 5. Ehealth literacy, en central faktor för äldre vuxnas hälsobeteenden och livskvalité : En strukturerad litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marie Krig; [2021]
  Nyckelord :eHealth literacy; older adults; health behaviours; health outcomes; lifestyle; eHealth literacy; äldre vuxna; hälsobeteenden; hälsoutfall; livsstil;

  Sammanfattning : Introduktion: Teknikutvecklingen och digitaliseringen i samhället sker i en hög hastighet. Äldre vuxna är en grupp som ofta saknar den kompetens, kunskap och de färdigheter som är nödvändiga för att kunna nyttja de hälsoresurser och hälsoinformation som finns tillgängliga online. LÄS MER