Sökning: "e-hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet e-hälsa.

 1. 1. Implementering av e-hälsa i en åldrande befolkning : En integrerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Susanna Svensson; Emelie Broddenheim; [2020]
  Nyckelord :demografi; e-hälsa; implementering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom e-hälsa finns potential att på ett resurseffektivt sätt förbättra hälso- och sjukvård för att möta det ökade vårdbehovet som en växande äldre befolkning medför. Samtidigt tenderar äldre i dagens samhälle att i högre utsträckning vilja åldras i det egna hemmet. LÄS MER

 2. 2. Digitala medier -Ett verktyg inom hälsofrämjande arbete? : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Annika Mattsson; Emilie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Digital media; health promotion; effect; social media; nurse; Digitala medier; hälsofrämjande; effekt; sociala medier; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta hälsofrämjande blir allt mer viktigt för sjuksköterskan för att minska vårdbelastningen och kostnaden i framtiden, samt även minska andelen kroniska sjukdomar. I sjuksköterskans arbete ingår att utveckla både sig själv och omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Teknologins påverkan i vården av äldre med demens : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Manami Fukushima; Joy Joky; [2020]
  Nyckelord :demensvård; erfarenheter; innehållsanalys; intervjustudie; surfplatta; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teknologianvändning ökar i samhället och allt mer i vardagen blir teknikfokuserat. Inte minst i vården när myndigheter gör stora satsningar för att öka informations- och kommunikationsteknologi och e-Hälsa i alla vårdverksamheter. Många demensboende i Sverige använder surfplatta som ett teknologiskt verktyg i omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuter inom sjukhusvård; användning och uppfattning om digitala verktyg/tjänster. : -En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Emil Olars; Philip Truong; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; E-hälsa; Fysioterapi; Sjukhus;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har e-hälsan genomgått en ständig utveckling och Sverige har som mål att 2025 vara bäst i världen på e-hälsa. E-hälsa kan öka tillgängligheten, effektiviteten och jämlikheten i vården. I det fysioterapeutiska arbetet används digitala verktyg/tjänster dagligen. LÄS MER

 5. 5. Bristande internetanvändning och ensamhet hos äldre individer : En kvantitativ studie baserad på SNAC - Swedish National Study on Aging and Care Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emma Oredsson; Anton Schiöll; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; e-hälsa; Internetanvändning; SNAC-B; Yngre äldre; Äldre äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets snabba digitalisering har ställt många äldre i ett digitalt utanförskap. Samtidigt som ensamhet är ett växande samhällsproblem, särskilt för äldre individer. Ofrivillig ensamhet kan i längden ge både fysiska och psykiska konsekvenser som förhöjd risk för hjärtinfarkt, stroke, demens och depression. LÄS MER