Sökning: "e-hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet e-hälsa.

 1. 1. IT-Acceptans inom vården : En kvalitativ studie från de anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jesper Hurtig; [2021]
  Nyckelord :e-health; IT-acceptance; healthcare staff; healthcare; e-hälsa; IT-acceptans; vårdpersonal; sjukvård;

  Sammanfattning : Vårdpersonalens arbetsdagar består till stor del av användning av IT-system utöver den fysiska patientkontakten. Tanken med IT-system inom vården är positiv och de finns där för att underlätta för personalen. För att nå den förväntade positiva effekten behöver personalens inställning till IT-system vara bra. LÄS MER

 2. 2. How Avatar Representations Impact Willingness for Health-Habit Changes

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Theodor Ekenstedt; Saga Wallerström; [2021]
  Nyckelord :avatar; gamification; self-discrepancy theory; priming; e-health; avatar; spelifiering; självdiskrepansteorin; priming; e-hälsa;

  Sammanfattning : This study examines how adding avatars, personal visual representations of the user, on online forms impacts self-reported willingness for behavioral change, when considering health habits. Avatars are a gamification element proposed to have a positive impact on behavioral change. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser och erfarenheter av att använda mobila diabetesapplikationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Hansson; Charlotta Liedberg; [2021]
  Nyckelord :eHealth; Mobile applications; Diabetes; Experience; Self-care; E-hälsa; Mobila applikationer; Diabetes; Upplevelse; Erfarenhet; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   Utvecklingen av den digitala tekniken i samhället har bidragit till en alltmer digitaliserad hälso- och sjukvård. I takt med digitaliseringen har hjälpmedel så som mobila applikationer utvecklats. Ett område där mobila applikationer har ökat är inom diabetesvården. LÄS MER

 4. 4. Hantera utmaningar i omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt : En litteraturöversikt från sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Nolén; Mariya Nyrén; [2021]
  Nyckelord :Heart failure; lifestyle; literature review; nurse; nursing.; Hjärtsvikt; litteraturöversikt; livsstil; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med hjärtsvikt upplever en rad olika omvårdnadsproblem och symtom. Egenvårdsråd inom hjärtsvikt minskar symtomen och dödligheten, dock finns det svårigheter inom livsstilsförändringar. LÄS MER

 5. 5. Implementering av e-hälsa vid vårdcentraler i Region Jönköping : En komparativ studie av tre olika professioners syn på Vision e-hälsa 2025

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulina Skarheden; [2021]
  Nyckelord :Vision e-health 2025; implementation theory; digitisation; e-health; Region Jonkoping; Vision e-hälsa 2025; implementeringsteori; digitalisering; e-hälsa; Region Jönköping;

  Sammanfattning : One such change in the area of digitalisation is what is known as Vision e-health 2025, which is a vision that the Swedish government, municipalities and counties founded with the goal of being the best in the world in terms of e-health by 2025, thus keeping up with the continuous development and expectations of the society. The purpose of this study is to investigate how three different professions at health centres in Region Jonkoping work with the implementation of Vision e-health 2025 in terms of the implementation-theory defined understand, want and how -steps. LÄS MER