Sökning: "e-hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet e-hälsa.

 1. 1. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors och distriktsköterskors erfarenheter av att arbeta med rådgivning via telefon och e-hälsa : En systematiskt genomförd litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Andersson; Sara Kanjou Abdallah; [2022]
  Nyckelord :E-hälsa; Erfarenhet er ; Rådgivning; Telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskans och distriktssköterskans ansvarsområde är att fatta beslut som ger individer möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Sjukvårdsrådgivning är en del av sjuksköterskans och distriktssköterskans arbete och utförs både via telefon och inom e-hälsa. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av digifysisk fysioterapi under ett rehabiliteringsprogram hos patienter med utmattningssyndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Eva Deurloo; Erik Nordlund; [2022]
  Nyckelord :digital physiotherapy; e-health; exhaustion disorder; patient experience; qualitative research; digital fysioterapi; e-hälsa; kvalitativ forskning; patientupplevelse; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Digital vård är ett växande fenomen trots en begränsad forskningsbas. Det tycks finnas en kunskapslucka när det gäller upplevelsen av digifysisk och digital fysioterapi vid psykisk ohälsa i allmänhet och vid utmattningssyndrom i synnerhet. LÄS MER

 4. 4. Personer med psykisk ohälsa och deras upplevelser av vården via e-hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Mirja Ekmefjord; Shaima Jalal Modir; [2022]
  Nyckelord :e-health; experiences; literature overview; mental illness; self-care; support; e-hälsa; egenvård; litteraturöversikt; psykisk ohälsa; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Det sker en ständig digitalisering av vården, där e-hälsa blir ett alltmer naturligt sätt att bedriva vård på. I samband med att psykisk ohälsa ökar i samhället läggs större vikt på hälso-och sjukvården att öka tillgången till stödtjänster. LÄS MER

 5. 5. Digital transformation inom sjukvården : Utmaningar grundade i kunskap, kommunikation, integration och patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Svensson; Lovisa Sandgren; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; e-health; digital transformation.; Digitalisering; e-hälsa; digtal transformation.;

  Sammanfattning : Today most organizations are doing digital transformations to be more efficient and to offer better service and value. Healthcare is one of those organization that are doing digital transformations and are getting more and more digitalized as a part to be able to for example free more time for taking care of patients and offer better services. LÄS MER