Sökning: "e-handel data"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden e-handel data.

 1. 1. E-handelns påverkan på dagligvaruhandeln En studie om e-handelns och covid-19-pandemins effekter på butikers verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Brynzér; Sofia Samuelsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Dagligvaruhandel - e-handel – covid-19 - change management - digital transformation - last mile - köpprocessen - e-handelsbarriärer; Grocery trade – e-commerce – covid-19 – change management – digital transformation – last mile - The buyer decision process - e-commerce barriers;

  Sammanfattning : Background: The emergence of the internet has changed the market structure for many industries, and it can be discerned that there has been a shift where trade has increasingly shifted from traditional retail to online shopping. In the food industry, e-commerce has in recent years grown even larger. LÄS MER

 2. 2. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
  Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering inom strategisk marknadsföring : En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag uppfattar och hanterar risker

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malou Holmensköld; Adrian Palmberg; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk management; risk management process; risk perception; strategic marketing; e-commerce; clothing industry; the coronavirus pandemic; Risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; riskuppfattning; strategisk marknadsföring; marknadsföringsstrategier; e-handel; klädbranschen; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riskhantering handlar om att förebygga att risker uppstår inom ett företag. På grund av den föränderliga miljö som företag befinner sig i krävs en effektiv och integrerad riskhantering, varpå detta blivit särskilt avgörande vid hantering av kriser. LÄS MER

 4. 4. Strategisk förändring i en pågående pandemi : Covid-19s funktion som strategisk katalysator i detaljhandelsbolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alexandra Löwenadler; Elin Zetterström; [2021]
  Nyckelord :retail; Covid-19; strategic change; exogenous factors; success; detaljhandeln; covid-19; strategisk förändring; omvärldsfaktorer; framgång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 har lett till förödande konsekvenser på individer, samhällen och organisationer. Nya konsumentbeteenden har trätt fram vilket utmanat detaljhandeln att agera och reagera som svar till påträffade marknadsförändringar. LÄS MER

 5. 5. Prediction of the future trend of e-commerce

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Freja Engström; Disa Nilsson Rojas; [2021]
  Nyckelord :ARIMA; demographics; electronic commerce; ecommerce; machine learning; market analysis; polynomial regression; segmentation; support vector regression.;

  Sammanfattning : In recent years more companies have invested in electronic commerce as a result of more customers using the internet as a tool for shopping. However, the basics of marketing still apply to online stores, and thus companies need to conduct market analyses of customers and the online market to be able to successfully target customers online. LÄS MER