Sökning: "e-handel heminredning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden e-handel heminredning.

 1. 1. E-handelsreturer av möbler och heminredning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anabela Milakovic; Muhamed Ribo; [2019]
  Nyckelord :returhantering; E-handel; gatekeeping; logistik; avoidance;

  Sammanfattning : Tillväxten i e-handelsbranschen har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar returer inom e-handeln. Returhantering är en oönskad process inom e-handelsbranschen då de inte tjänar något på det samtidigt som det är en kostsam process. Möbler och e-handel har inte alltid gått hand i hand tills början av 2013. LÄS MER

 2. 2. E-handelsreturer inom heminredning och möbler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Israelsson; Fredrika Wallberg; [2016]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Return Management; E-handel; Returer; Returprocess; heminredning och möbler;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillväxten i den svenska e-handelsmarknaden har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar e-handelsföretagens returer. Ehandelsföretagen ser ofta returprocessen som ett onödigt ont och som en kostsam post. LÄS MER

 3. 3. Hur blir du kompis med kunden? : En studie om kundrelationer i olika försäljningskanaler inom möbel- och heminredningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andréa Engvall; Madelene Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Relationer; E-handel; Multikanalhandel; Möbler och heminredning.;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur styrs och hanteras kundrelationer av detaljister inom möbel- och heminredningsbranschen beroende på försäljningskanal?   Syfte: Ge en djupare förståelse för branschen samt undersöka om det finns skillnader respektive likheter vid relationsbyggande beroende på om detaljisten har en online närvaro eller bedriver multikanalhandel.   Metod: Uppsatsen har grundats på en kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. AllWorkIt.se- en affärsplan om unika arbetskläder på internet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :JENNIE MIKAELSSON; ALEXANDRA JAKOBSSON; [2010]
  Nyckelord :business plan; business idea; e commerce; workwear; marketing;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete var att utforma en affärsplan, där idén är att sälja arbetskläder till privatpersoner via e-handel. Bakgrunden är att vi ser ett ökat intresse för fritidsaktiviteter hos privatpersoner som kräver någon form av arbetskläder. LÄS MER

 5. 5. Små företag och deras förberedelse inför e-handel

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Malin Lithander; Anna Mattsson; [2007]
  Nyckelord :internet; e-handel; heminredning;

  Sammanfattning : Allt fler små företag på konsumentmarknaden idag väljer att startaförsäljning på Internet. Men det är inte bara att lägga upp en hemsida ochstarta, utan det krävs genomgående analyser och undersökningar på allt ifrånkonkurrenter till målgrupp och de egna finanserna. LÄS MER