Sökning: "e-handel historia"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden e-handel historia.

 1. 1. Den olönsamma e-­‐handeln för dagligvaror : Möjligheter och utmaningar i en decentraliserad organisation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mimmi Hellsten; Sophie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grocery retail; e-commerce; decentralisation; franchise; Dagligvaruhandel; e-handel; decentralisering; franchise;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsmedelsförsäljningen online befinner sig i den mest expansiva fasen i branschens historia. Det är svårt att hitta en prisnivå som täcker de tillkommande kostnaderna som onlinehandeln medför och som kunderna är villiga att betala. LÄS MER

 2. 2. Strategi för e-handel. En studie av fem svenska företag inom den modeinriktade detaljhandeln som infört e-handel som komplement till sin traditionella handel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Berntsson; Hanna Norling; [2013-03-08]
  Nyckelord :E-handel; Modeinriktad Detaljhandel; Strategi; Multikanalstrategi; Ekonomistyrning; Konkurrens; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Under de närmsta åren förväntas e-handeln växa kraftigt och ta ytterligare andelar från den traditionella handeln. Fysiska butiker blir tvingade att etablera sin verksamhet på nätet för att kunna möta den ökade konkurrensen och det nya sättet att konsumera. LÄS MER

 3. 3. Värdering av Internetportaler : en studie av värdebyggande faktorer vid värdering av portaler

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Lundevall; Maria Åström; [2000]
  Nyckelord :Business and economics; Värdering; Internetföretag; portal; relativvärdering; e-handel; Ekonomi;

  Sammanfattning : Många Internetrelaterade företag har den senaste tiden på börser runt om i världen värderats till flera miljarder kronor. Internetföretag utan vinst eller historia är svåra att värdera med traditionella värderingsmetoder och därför krävs andra tillvägagångssätt för värdering. LÄS MER