Sökning: "e-handel kravspecifikation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden e-handel kravspecifikation.

 1. 1. Kravinsamling för adaptivt användargränssnitt : En kvalitativ studie från ett utvecklarperspektiv inom e-handel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Carl Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Användargränssnitt; UI; kravinsamling; kravspecifikation; kontext; adaptivitet; e-handel;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser vilka delar i en kravinsamling som idag ligger till grund för att skapa ett adaptivt användargränssnitt (UI) inom e-handel. För att förstå adaptivitet, i relation till UI, krävs en förståelse av kontext. LÄS MER

 2. 2. A case study which aims to streamline Tretti's receiving process by improving the suppliers' delivery processes

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :William Felixon; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tretti AB är ett e-handelsföretag som säljer produkter inom segmenten vitvaror, hushållsapparater, hem och trädgård, personvård, badrum samt sport och fritid. För företag som är verksamma inom e-handel innebär logistik flera konkurrensfaktorer. LÄS MER

 3. 3. Design av en webbutiks-prototyp med hjälp av användarbarhetsprinciper

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Esra Arasta; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har e-handel blivit vanlig bland folk i Sverige. Enligt en undersökning gjord av Statistiska centralbyrån nyttjade tre fjärdedelar av Sveriges befolkning i åldrarna mellan 16 till 74 år under perioden april 2011 till mars 2012, e-handel. LÄS MER

 4. 4. Försäljningssajternas funktioner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

  Författare :Samuel Jansson; [2010]
  Nyckelord :Försäljningssajt; internethandel; elektroniskhandel; e-handel; ramverk.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle växer sig internethandeln starkare och starkare för varje år. Det är ett bekvämt sätt för kunderna att handla på, de kan sitta hemma och få sina produkter skickade till sig. LÄS MER