Sökning: "e-handel rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden e-handel rapport.

 1. 1. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 2. 2. Development of e-commerce within fast moving consumer goods

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julia Olsson; Julia Samaan; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; FMCG; Business models; E-handel; Dagligvaruhandel; Affärsmodeller;

  Sammanfattning : Today, we can observe a shift in consumer behavior where more products are being consumed online. For food or so called fast moving consumer goods it has taken longer to start this transition than for other industries such as books and electronics but now it is on the rise and it has been an overall increase of 30 to 37 % in the last couple of years. LÄS MER

 3. 3. Måttning : Problematiken kring måttning inför val av storlek vid e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Olebjörk; [2018]
  Nyckelord :Size guide; web shop; body measurement; garment measurements; measuring tape; Storleksguide; e-handel; kroppsmått; plaggmått; måttband;

  Sammanfattning : Denna rapport vill belysa kunders problem med att hitta passande storlek när de handlar kläder i en webbutik. Fokusområdet är att undersöka om det är möjligt för kunder att ta tillförlitliga kroppsmått eller plaggmått med måttband, för att välja passande klädstorlek vid e-handel. LÄS MER

 4. 4. T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding Data Preprocessing Impact on Image Classification using Deep Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Droh; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; Image classification; t-SNE; Preprocessing; Neural networks; Deep learning; Maskininlärning; Bildklassificering; t-SNE; Dataförbehandling; Neurala nätverk; Djup maskininlärning;

  Sammanfattning : Image classification in Machine Learning encompasses the task of identification of objects in an image. The technique has applications in various areas such as e-commerce, social media and security surveillance. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av webbapplikationen Folkbolaget : En e-handel med användbarhet i fokus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Bergström; Gustav Dackner; Erik Frank; Konrad Olsson; Emil Sjövall; Anton Sundqvist; Elin Wiksten; [2017]
  Nyckelord :Webbutveckling; E-handel; Användbarhet; Navigerbarhet; Läsbarhet; Responsivitet; Folköl;

  Sammanfattning : Mikrobryggerier som brygger folköl kämpar idag med att nå ut med sina produkter till marknaden. Då e-handeln i Sverige växer kraftigt och befinner sig i en positiv trend skulle ett sätt att förbättra tillgängligheten till marknaden för mikrobryggerier vara att distribuera och marknadsföra hantverksfolköl via en webbapplikation. LÄS MER