Sökning: "e-handel teori"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden e-handel teori.

 1. 1. Lokal e-handel - stadskärnans räddning? En kvalitativ studie om butiksägarnas, Citysamverkans och plattformsägaren Zipadoos perspektiv på lokal e-handel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Rebecka Pojkas; Annie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: S-O-R-teori; bra mix; tillgänglighet; omnichannels; emotionella upplevelser; platsbaserat värde; SDD; innovation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera fenomenet lokal e-handel och skapa en fördjupad förståelse för vilken funktion fenomenet fyller för lokala detaljister i stadskärnan i en större svensk stad, och undersöka om det kan vara stadskärnans räddning. För en nyanserad förståelse för om lokal e-handel kan rädda stadskärnan inkluderas även Citysamverkans- och Zipadoos syn på forskningsfenomenet i studien. LÄS MER

 2. 2. Gröna leveranser : ett marknadsföringsperspektiv på leveransalternativ inom svensk e-handel

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Palm; Virginia Drasko; [2021]
  Nyckelord :E-commerce; Ecological sustainability; Green Marketing Communication; Greenwashing; OSEC; Last mile Logistic; Ten signs of greenwash; Web Communication; 3’C; E-handel; Ekologisk hållbarhet; Gröntvätt; Grön Marknadskommunikation; OSEC; Sista Milen Logistik; Tio tecken på gröntvätt; Webbkommunikation; 3’C;

  Sammanfattning : Background: In recent times, last mile deliveries have become critical as these deliveries are generally considered to be the most expensive, least efficient and most polluted part of the entire logistics chain (De Kervenoael, Schwob & Chandra 2020; McKinnon & Edwards 2009). Consumer demands for fast and flexible deliveries are not very easy to combine with the highest possible sustainability focus (PostNord 2018). LÄS MER

 3. 3. Anpassning av förpackningar till e-handel : Fallstudie på ett marknadsledande detaljhandelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Emil Andrén; Jesper Helsing; [2021]
  Nyckelord :Packaging: e-commerce: degree of filling: environment adaptation:return system; Förpackningar: e-handel: fyllnadsgrad: miljöanpassning: retursystem;

  Sammanfattning : Svensk e-handel noterade år 2020 den högsta tillväxten sedan mätningarnas start. Digitaliseringens utbredande bland den stora befolkningen ses som den stora orsaken till e-handels exponentiella tillväxt, vilket prognostiseras fortsätta växa nästkommande år. E-handelns tillväxtpotential skapar både möjligheter och utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Returlogistik: Sträcker sig hållbarheten hela vägen tillbaka? : En kvalitativ studie om hållbar returlogistik i den svenska modebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Andersson; Sofia Grefve; [2021]
  Nyckelord :Cirkulär försörjningskedja; Detaljhandel; E-handel; Fysisk butik; Försörjningskedja; Supply Chain; Modebranschen; Modeföretag; Returlogistik; TBL; Hållbar försörjningskedja;

  Sammanfattning : Modebranschen står inför stora utmaningar då de är en av de mest resursintensiva och mest förorenade branscherna. Samtidigt blir miljöhoten allt större vilket gör att modeföretagen måste ta ansvar som går i linje med de globala hållbarhetsmålen. LÄS MER

 5. 5. Going the Extra Mile : Urban Delivery of Large Goods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emelie Sundström; Emma Södergren; [2021]
  Nyckelord :Last-mile delivery; large goods; delivery of large goods; transportation; transportation innovation; PESTLE; Rogers’ diffusion of innovations;

  Sammanfattning : In light of the growing e-commerce and rising population in cities, along with the ongoing climate crisis, the efforts to improve transportation options are intensifying. Thus, the field of last-mile delivery, i.e., the last stretch of transportation to an end customer, is becoming an increasingly researched topic. LÄS MER