Sökning: "e-handel"

Visar resultat 1 - 5 av 1050 uppsatser innehållade ordet e-handel.

 1. 1. Dark patterns påverkan på användarens känslor : en kvalitativ studie på två e-handelswebbplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lana Kader; Senada Mehanovic; [2024]
  Nyckelord :Dark patterns; design; e-handel; informationsarkitektur; användarupplevelse; manipulativ design; känslor;

  Sammanfattning : In today's society more and more people are consuming both clothes and groceries using websites online. With a few clicks, users have access to a wide range of products and services. However, many of these e-commerce sites also contain design intended to control users through dark patterns. LÄS MER

 2. 2. Effektlandsprincipen och gränsöverskridande digital marknadsföring : Marknadsrättsliga principers tillämplighet vid gränsöverskridande digital marknadsföring med särskilt fokus på det svenska detaljhandelsmonopolet av alkoholdrycker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oliver Edstrand; [2024]
  Nyckelord :Effektlandsprincipen; Ursprungslandsprincipen; E-handel; Alkoholdrycker; Detaljhandelsmonopol; Digital marknadsföring.;

  Sammanfattning : In art. 3 of e-commerce directive, the country-of-origin principle is established, and in terms of cross-border digital marketing actions, it states that marketing actions compliant with the laws of its originating EU member state is considered compliant throughout the union. LÄS MER

 3. 3. TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare : - Inom Elektronisk Word-Of-Mouth

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lorita Maqedonci; Vanesa Voca; [2024]
  Nyckelord :EWOM; positiv negativ WOM; e-handel; OCR; IACM; TikTok; och sociala medier;

  Sammanfattning : Titel: TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare – Inom elektronisk Word-Of-Mouth. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lorita Maqedonci och Vanesa Voca Handledare: Martin Ahlenius Datum: 2024 - Januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur recensioner på TikTok påverkar användare genom elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM). LÄS MER

 4. 4. Segmentering utan personidentifierande attrbut : En undersökning av metoder och principer för dataanalys och segmentering i medelstora outdoor företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Philip Sundin; Jonathan Jeding; [2024]
  Nyckelord :Data Mining; Dataanalys; Segmentering;

  Sammanfattning : Framväxten av Internet och e-handel har medfört en ständig ström av kunder med olika behov och produktpreferenser till företag. För att kunna möta de varierande kundkraven förlitar sig företag ofta på detaljerad kunddata, vilket hjälper till att generera värdefulla insikter med hjälp av verktyg för dataanalys. LÄS MER

 5. 5. En e-konsuments kundresa : Fysiska omgivningens påverkan på e-kundresan mätt med hjälp av eye-tracking

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Dejan Zarkovic; [2024]
  Nyckelord :Eye-tracking; Retrospektiv tänka högt; Kundresa; Kundupplevelse; E-handel;

  Sammanfattning : Uppsatsen har undersökt konsumenters kundresa på olika e-handels hemsidor. Syftet har varit att undersöka var i kundresan – före eller under köp – som kundupplevelsernaär som starkast. Både positiv och negativ kundupplevelse undersöks samt hur den fysiskaomgivningen, mer specifikt fysiska butiker, påverkar e-handelsupplevelsen. LÄS MER