Sökning: "e-handel"

Visar resultat 1 - 5 av 565 uppsatser innehållade ordet e-handel.

 1. 1. Digitaliseringens framfart – blommar den blott tillfälligtvis? : En kvalitativ studie om fysiska butiker inom detaljhandeln 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linnéa Antas; [2019]
  Nyckelord :e-handel; fysiska butiker; handelns digitalisering; kundens upplevelser i fysiska butiker; upplevelserummet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har inneburit förändringar inom handeln, vilket kräver att de fysiska butikerna anpassar sig till viss mån mot den konstant tillgängliga och flexibla e-handeln (Ott & Sonneck, 2010). För att inte hamna helt i skuggan av den handeln som sker över internet är det idag viktigare än någonsin att hänga med i utvecklingen (Jeansson et al. LÄS MER

 2. 2. Hur användbarheten uppfattas under högskolestudenters navigering på ett förlags hemsida : En fallstudie av Studentlitteratur AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jimmie Broberg; [2019]
  Nyckelord :Användbarhet; Användbarhetstester; Webbnavigation; Informationsarkitektur; E-handel;

  Sammanfattning : En stor andel av Sveriges befolkning genomför sina köp online. Forskare menar att det finns ett tydligt samband mellan användbarhet och framgångsrik e-handel. Därmed är det viktigt för företag som bedriver e-handel att ha en användbar hemsida. LÄS MER

 3. 3. Den ansiktslösa e-handelsaktören -En kvalitativ studie om hur svenska 90-talisters tillit yttrar sig online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Fritsch Dahl; Anton Blad; Sara Liedegren; [2019]
  Nyckelord :Tillit; Tillit online; E-handel; E-handelsaktör; Hemsida; Mänsklighet; Risk; 90-talister; Osäkerhet; Sårbar; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Factors Affecting Employee Acceptance of Electronic Shelf Labels In a Mandatory Business Environment : -A Study Applying the UTAUT-Model in a Swedish Organization

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Natalia Baraslievska; [2019]
  Nyckelord :Technology Acceptance Model; Mandatory Business Environment; Electronic Shelf Labels; Employee perspective; Teknologi Acceptans Modell; Obligatorisk Affärsmiljö; Elektroniska prislappar; Medarbetarperspektiv;

  Sammanfattning : Background: The retail industry is one of the most competitive industries today as the emergence of the e-commerce has put significant pressure on traditional retailers. As price change frequencies have doubled, physical retailers struggle to adapt to online retailers; and as a result, new technologies for price automation such as Electronic Shelf Labels has emerged. LÄS MER

 5. 5. Honungsbi-ledarskap i e-handelsföretag i Sverige : - en studie av hållbart ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Cecilia Rosen; Amarvir Singh; [2019]
  Nyckelord :Honeybee Leadership; Sustainable Leadership; E-commerce; Innovation; Investment in Personnel; Environment and Social Responsibility.; Honungsbi-ledarskap; Hållbart ledarskap; E-handel; Innovationsförmåga; Investering i personal; Miljö och Socialt ansvar.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Honungsbi-ledarskap i e-handelsföretag i Sverige - en studie av hållbart ledarskap Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Cecilia Rosen och Amarvir Singh Handledare: Kristina Mickelsson och Agneta Sundström Datum: 2019 - januari Syfte: Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur företagsledare inom e-handelsföretag i Sverige hanterar hållbarhet genom honungsbi-ledarskap, riktat mot innovationsförmåga, miljö och socialt ansvar samt investering i personal. Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med utgångspunkt i den hermeneutiska ansatsen. LÄS MER