Sökning: "e-handel"

Visar resultat 1 - 5 av 730 uppsatser innehållade ordet e-handel.

 1. 1. Automation inom lager -Sociala aspekter och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Alander; Tony Åsberg; [2020]
  Nyckelord :lager; automation; arbetsmiljö; drivfaktor; arbetstillfällen; warehousing; working environment; driving forces; job opportunities;

  Sammanfattning : De två senaste århundradena har kantats av återkommande oroligheter kring huruvida automation och ny teknologi kommer att eliminera arbetstillfällen för samhällets medelklass. Ämnet automation tillhör idag en av de stora diskussionerna inom logistikbranschen, och inte minst inom lager, där detta beror delvis på en stark tillväxt inom e-handel och tredjepartslogistik. LÄS MER

 2. 2. Hur främjas den lokala centrumhandeln? : En studie om hur handlare arbetar med lokal affärsutveckling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Athanasios Karagias; Adin Joldic; [2020]
  Nyckelord :Lokal handeln; mötesplats; närhet; upplevelser och lokal affärsutveckling.;

  Sammanfattning : I takt med globaliseringens och digitaliseringens framfart har e-handel och dylikt konsumtionsmönster på senare blivit en trend, vilket utmynnar till en strukturomvandling beträffande konsumtion till en mer digital konsumtion. Strukturomvandlingen har haft en inverkan på den lokala handeln, mer specifikt centrumhandeln. LÄS MER

 3. 3. Optimering av sekundärförpackningar inom e-handel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Camilla Carlsson; Malou Ek; Hilda Johansson; Marijana Jovic; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Emballage; Fallstudie; Förpackningsoptimering; E-handel; Förpackningar; Sekundärförpackning;

  Sammanfattning : Idag ställs det allt högre krav på både företag och distributörer på grund av att e-handeln ständigt växer, och till följd av detta förändras även många av processerna i försörjningskedjan. På senare tid har även intresset för hållbar utveckling ökat hos konsumenterna, vilket har bidragit till att företagen försöker hitta lösningar för att minimera miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Urban design i Postkonsumtionens stad : Utifrån ett sociospatialt och utopiskt perspektiv

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Louise Holmström Nobel; Niki Sandström; [2020]
  Nyckelord :Konsumtion; stadsliv; stadskärna; offentliga rum; urban design; upplevelser; atmosfär; Malmö; Södra Förstadsgatan; Postkonsumtionens stad;

  Sammanfattning : Det här masterarbetet är ett kombinerat vetenskapligt och konstnärligt arbete som ämnar att utforska en möjlig framtid där handeln inte längre har en dominant roll i stadskärnan. Detta framtidsscenario kallas för Postkonsumtionens stad och det är inte bara en fysisk plats, utan också ett sätt att lyfta frågan om framtidens stad till diskussion. LÄS MER

 5. 5. Kundrecensioners användbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Moa Henriksson; Jonathan Vaknine; [2020]
  Nyckelord :e-handel; e-förtroende; kundrecensioner; användbarhet; svenska marknaden; tid; betyg; trovärdighet; kvalitet; kvantitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har pekat på betydelsen av kundrecensioner och e-förtroendets förhållande till användandet av kundrecensioner. Det har dock varit svårt att kartlägga e-förtroendets påverkan på användbarheten och vilka av kundrecensionens egenskaper som är användbara eftersom den tidigare forskningens resultat varit delvis inkonsekvent. LÄS MER