Sökning: "e-lojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet e-lojalitet.

 1. 1. Personaliserade mejl : En kvantitativ studie om hur personaliserade mejl påverkar e-lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Felin; Petter Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; personalisering; e-lojalitet; konsumentbeteende; b2c; mejl;

  Sammanfattning : I samband med att marknadsföringen blir allt mer digital, slits marknadsförare mellan traditionell masskommunikation och personaliserad marknadsföring för att uppnå lojalitet hos sina konsumenter. Studien syftar till att undersöka den personaliserade sidan av myntet och i synnerhet skillnader mellan grupper som får ett personligt respektive ett opersonligt mejl, avseende effekter på e-lojalitet. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan shoppa vad, när och hur jag vill”. Generation Ys kundlojalitet genom omnikanaler.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Dahlgren; Malin Westerberg; [2018]
  Nyckelord :Kundlojalitet; e-lojalitet; relativ attityd; återköpsbeteende; generation Y; omnikanaler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien belyser hur digitaliseringen och framväxten av omnikanaler har skapat ett dynamiskt shoppingbeteende hos generation Y. Vid inköp av kläder rör sig kunder inom generation Y idag mellan flera försäljningskanaler, vilket ökar tillgängligheten till ett större utbud av klädföretag. LÄS MER

 3. 3. Lojalitet inom e-handeln : Ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Hanna Ahlinder; Julia Ströberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konkurrensen har ökat online och fler e-handelsföretag behöver hitta sätt att få lojala konsumenter genom att designa webbplatsens olika delar. Konsumentbeteendet har ändrats, konsumenter har blivit mer kunniga då de kan söka mer information och har fler alternativ att välja bland. LÄS MER

 4. 4. Lojalitet och de svenska bankerna: En kvantitativ studie om vad som driver kundlojalitet på den svenska bankmarknaden idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindberg Hansen; Emelie Nortén; Jacob Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; teknikmognad; kundlojalitet; Lojalitet; e-lojalitet; bank; online; servicekvalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Lojalitet och de svenska bankerna - En kvantitativ studie om vad som driver svenska bankkunders lojalitet Seminariedatum: 12 januari 2017 Ämne/kurs: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 högskolepoäng. Författare: Emelie Nortén, Caroline Lindberg Hansen, Jacob Gustafsson Handledare: Johan Jansson Nyckelord: lojalitet, e-lojalitet, bank, online, servicekvalitet, CSR, teknikmognad, kundlojalitet Syfte: Studiens syfte är att genom en kvantitativ undersökning studera hur de upplevda CSR- insatserna, den upplevda servicekvaliteten och den egna teknikmognaden påverkar svenska kunders lojalitet till sin bank, utifrån konsumentens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. E-lojalitetens komplexitet : En kvalitativ studie om skiftningar i e-lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Waak; Marcus Olsson; [2016]
  Nyckelord :E-handel; modebranchen; e-lojalitet; e-tillfredsställelse; e-förtroende; e-handelskvalitet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har belyst hur viktigt det är med lojala kunder. Det har däremot varit problematiskt att hitta ett samband mellan attitydmässig och beteendemässig lojalitet. LÄS MER