Sökning: "e-management"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet e-management.

 1. 1. KOMMUNERNAS DIGITALISERING : En kvalitativ komparation mellan tre svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emil Henriksson; Ludvig Martell; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; e-governance; policy transfer; Sweden; municipality; public administration; e-democracy; e-management; e-service; Digitalisering; e-governance; policy transfer; Sverige; kommun; offentlig förvaltning; e-demokrati; e-förvaltning; e-tjänster;

  Sammanfattning : The overall purpose of the essay is to compare the three Swedish municipalities Helsingborg, Umeå and Örebro. The essay has two aims. The first is to relate the theory e-governance with the concept of digitalization. The second is to see if the analysis implies that policy transfer have occurred between the municipalities. LÄS MER

 2. 2. MITIGATION APPROACHES FOR COMMON ISSUES AND CHALLENGES WHEN USING SCRUM IN GLOBAL SOFTWARE DEVELOPMENT

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Md. Shoaib Rahman; Arijit Das; [2015]
  Nyckelord :Global software development; Distributed software development; Scrum; Agile;

  Sammanfattning : Context. Distributed software development teams frequently faced several issues from communication, co-ordination and control aspects. Teams are facing these issues because between teams there is socio-cultural distance, geographical distance and temporal diatance. LÄS MER

 3. 3. Achieving a holistic inventory management process

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Malin Björk; Dalia Zanganeh; [2014]
  Nyckelord :Cross-Functional Integration; Planning Level Alignment; Process Management; Materials Management;

  Sammanfattning : Materials management i.e. management or planning of material flows has received an increasing interest for decades. The competitiveness of companies is greatly affected by the companies’ ability to respond to market pressures for increased customization and short lead times. LÄS MER

 4. 4. Process handling : A study for optimizing the processes for sourcing IT and managing software licenses

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Bashar Shaya; [2012]
  Nyckelord :Software Asset Management; License Management; Supplier Management;

  Sammanfattning : During a six-month period, the author has studied, observed and analyzed the situation within Skanska ITN, headquartered in Haga Norra, Sweden. Licenses and supplier relationships and management of these are areas Skanska ITN, which delivers and manages IT services and products to Skanska AB, would like to have investigated and analyzed. LÄS MER

 5. 5. Taktikanpassning : en eftersträvansvärd förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jonas Löfgren; [2010]
  Nyckelord :adaptation; tactics; mission-type tactics; Auftragstaktik; transformational leadership; navy; Taktikanpassning; taktik; uppdragstaktik; utvecklande ledarskap; flottan;

  Sammanfattning : De senaste åren har Försvarsmakten genomgått en stor förändring från invasionsförsvar till ett flexibelt insatsförsvar. I takt med denna förändring har även karaktären på de uppgifter som insatsförsvaret ställs inför ändrats. LÄS MER