Sökning: "e-meetings"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet e-meetings.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar universitetsanställdas val av transportsätt vid tjänsteresor mellan Kalmar och Stockholm?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jessika Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :Air plane; business travels; e-meetings; emissions; factors; train; transport choice.; E-möten; faktorer; flyg; tjänsteresor; transportval; tåg; utsläpp.;

  Sammanfattning : Transportval vid tjänsteresor är en viktig fråga då universitet och högskolor var en av de tre myndigheter med högst mängd utsläpp från tjänsteresor för året 2017. Det är särskilt viktigt för Linnéuniversitetet som är miljöcertifierat och har en Mötesoch Resepolicy för att minska sina utsläpp. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av portabel mobilhållare som hjälpmedel vid e-möten och distansundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Linna Andersson; Ellinor Bergström; [2018]
  Nyckelord :produktutveckling; additiv tillverkning; distansundervisning;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att på ett metodiskt vis utveckla en produkt som skall fungera som ett tillbehör för en smartphone vid dokumentering. En förstudie gjordes för att få en djupare kunskap och förståelse kring digitala mötesrum, hur en kamera fungerar samt vad upplösning är. LÄS MER