Sökning: "e-recept"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet e-recept.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att förskriva läkemedel till patienten i hemmet

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Johansson; Karolina Karlborg-Cepeda; [2017-12-14]
  Nyckelord :Förskrivning; Förskrivare; Erfarenhet; Fördelar; Distriktssköterska; Utmaningar; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: Doctor shortage and a determination to improve health care on the countryside lead to the establishment of prescription authority for district nurses in Sweden in 1994. The National Board of Health and Welfare is responsible for the prescription rights and the revision hereof. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the socio-economic impact of e-recept in Västra Götaland Regionen, Sweden

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Hasan Ishaq; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Användarperspektiv på systeminförande inom sjukvården - införande av e-recept på universitetssjukhuset i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Magnus Bjerhag; Linda Skog; [2009]
  Nyckelord :användbarhet; informationssystem; införande; sjukvård; E-recept; medicinsk informatik; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Bakgrund till studien ges dels i en genomgång av hur IT-stöd och systemutveckling inom vård och omsorg fungerar, dels framväxten av den Nationella IT-strategin och dess förankring inom kommun och landsting. E-recept är en prioriterad fråga i den Nationella IT-strategin. LÄS MER

 4. 4. Inter-organisatorisk kommunikationssäkerhet : En fallstudie av informationssäkerhetsarbetet runt e-recept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Thomas Ivarsson; Johan Jonasson; [2008]
  Nyckelord :hälsoinformatik;

  Sammanfattning : Samtidigt som användandet av e-recept ökar i Sverige har Datainspektionen vid en tillsyn hos Apoteket AB konstaterat att det, i samband med överföringen av e-recept från vissa vårdgivare till Apoteket, finns brister i personuppgiftshanteringen. Hur uppstod dessa brister och finns det något de inblandade organisationerna kan göra för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden? Arbetet behandlar hanteringen av kommunikationssäkerhetsproblematik i ett inter-organisatoriskt perspektiv och beskriver hur det övergripande informationssäkerhetsarbetet påverkats av olika aktörers syn på ansvarsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Effekter av e-recept : en utvärdering utifrån förskrivares och apotekspersonals perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Monika Hermansson; Ann-Sophie Kullbom; Christian Wannerstedt; [2005]
  Nyckelord :24-timmarsmyndigheten; Sverige; Användbarhet; Västra Götalandsregionen; Apoteket AB; Elektroniska recept; CSCW;

  Sammanfattning : .... LÄS MER