Sökning: "e-recruiting"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet e-recruiting.

 1. 1. Ten thousand applications in ten minutes : Evaluating scalable recruitment, evaluation and screening methods of candidates for sales jobs

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Stephen Kirk; [2017]
  Nyckelord :Scalable recruitment; evaluation; evaluation for sales positions; screening; e-recruiting; ideal salesperson; digital recruitment; erecruiting; recruiting; human resources; human resource management; scalability; scalable recruiting; sälj; säljare; skalbar försäljning; utvärdering av säljare;

  Sammanfattning : While personnel evaluation has been extensively covered in literature, little is known about evaluation procedures screening a large number of applicants. The basis of this research was to investigate if candidates for sales positions can be evaluated in a scalable way (where the number of applications does not impact the cost of evaluation much) for an on demand sales platform. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier – Ett komplement till den traditionella rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Adrian Hass; Linus Källman; [2011]
  Nyckelord :Active Recruiting; E-recruiting; Passiv Recruiting; Social media; Traditional Recruiting; Aktiv rekrytering; E-rekrytering; Passiv rekrytering; Sociala medier; Traditionell rekrytering;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Föreliggande studie syftar till hur sociala medier har förändrat den traditionella rekryteringsprocessen. Sociala medier är ett ämne och område i rekryteringssammanhang som är relativt outforskat och nytt och därmed har studien en explorativ och induktiv karaktär. LÄS MER