Sökning: "e-sport"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet e-sport.

 1. 1. An E-sport team's communication with their fans in social media

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Jakob Ernstsson; [2022]
  Nyckelord :E-sports; team Alliance; Social Media; Fans; Followers; Participatory culture; Convergence culture; Twitter; Semi-Structured Interviews; Text analyses.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the social media-communication between the E-sport team Team Allliance and their fans, and doing so with the perspective of Jenkins basic theory on Convergence Culture, also called Participatory Culture, and within this theory-concept, researchers J. Sanderson and J.W. LÄS MER

 2. 2. “Spelar vi tillsammans så tänker jag att det här kan nog gå bra men spelar jag själv så det här kan ju gå åt alla håll och kanter”: : En kvalitativ studie om sociala interaktioner, roller och affektiva reaktioner inom gaming i etablerade samt icke-etablerade lag

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexander Babic; Alexander Olsson; [2022]
  Nyckelord :social interaction; role-taking; affective reactions; e-sport; gaming; social interaktion; rolltagning; affektiva reaktioner; e-sport; gaming;

  Sammanfattning : Gaming är ett ständigt växande fenomen som för tillfället omfattar ca 2,5 till 3,25 miljarder gamers. En central aspekt av gaming är konkurrens och detta har senare utvecklats till E-sport. LÄS MER

 3. 3. E-sportens utveckling i tidningsmedier – hur ser den ut? : En kvantitativ studie av Aftonbladet och Expressens rapportering av e-sport under 2017, 2018, 2019 och 2020.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jonathan Nord; [2022]
  Nyckelord :E-sport; Journalistik; Tidningstexter; Ton; Gestaltning; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : This study aimed to study the the relatively unexplored field of e-sport within journalism. This was achieved by conducting a quantitative content analysis of publicised textual material on the Swedish newspapers Aftonbladet and Expressen’s websites. LÄS MER

 4. 4. Prestation, emotioner och psykologisk flexibilitet inom e-sport : En korttidsintervention i acceptans och medveten närvaro

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Brändström; Linnea Dahl; [2022]
  Nyckelord :Prestation; emotioner; psykologisk flexibilitet; acceptans; medveten närvaro; elektronisk sport; e-sport;

  Sammanfattning : Idrottares prestation påverkas av upplevda emotioner och hög stress under matcher. Ett område där detta samband utforskats i mindre utsträckning är inom elektronisk sport (e-sport). I denna studie undersöktes om en korttidsintervention kunde påverka prestation, emotioner och psykologisk flexibilitet hos e-sportare. LÄS MER

 5. 5. KARTLÄGGNING AV BESVÄRSOMRÅDEN OCH FYSISK AKTIVITETSNIVÅ I SAMBAND MED ELEKTRONISK SPORT - EN ENKÄTSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martin Erenstedt; Joakim Jerpenfeldt; [2021-11-18]
  Nyckelord :Elektronisk sport; muskuloskeletala besvär; fysisk aktivitet; sambandsanalys; kvantitativ;

  Sammanfattning : E-sportare kan, likt kontorsarbetare, drabbas av muskuloskeletala hållnings- och överbelastningsrelaterade besvär och kan därför potentiellt bli en växande patientgrupp. Forskningen är begränsad kring E-sport, relaterade muskuloskeletala besvär och dess relation till fysisk aktivitetsnivå... LÄS MER