Sökning: "e-tjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet e-tjänster.

 1. 1. Hur får kunden läkemedelsinformation och rådgivning vid e-handel? : Enkätundersökning av kundens respektive farmaceutens uppfattning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Riim Darwish Adel; [2020]
  Nyckelord :e-handel; apotek; distanshandel; online apotek.;

  Sammanfattning : I det moderna samhället används mer och mer den digitala tekniken inom olika områden. Apoteksmarknaden i Svergie har genomgått en stor förändring efter omregleringen 2009 bl.a utveckling av e-handel. Apotekens e-handel bör uppfylla läkemedelsverkets krav när det gäller patientens säkerhet och kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Mobilt BankID, En studie om säkerhetsriskerna och den äldre generationens bruk av e-legitimation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sanna Rönngård; Daniel Firulovic; [2020]
  Nyckelord :Mobilt BankID; e-legitimation; PKI; äldre användare; BankID; Elektronisk legitimation; Electronic Identification; Elderly usability; Online identification; senior users; Digital immigrants;

  Sammanfattning : I Sverige är mobilapplikationen Mobilt BankID, med sina 7,8 miljoner användare år 2020 ett av de mest använda sätten att bekräfta sin identitet på internet eller för att ge autentisering med digital signatur. Applikationen är utvecklad av Finansiell ID-Teknik AB, ett företag som ägs av bankerna och accepteras som giltig identitetshandling av ett brett utbud av e-tjänster som tillhandahålls av myndigheter, sjukvård, banker och olika företag. LÄS MER

 3. 3. Familjeportalen 2.0 – en praktisk fallstudie i att utveckla en offentlig e-tjänst utifrån användarcentrerade metoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Linda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Offentlig e-tjänst; medborgarcentrerad process; användarcentrerade metoder; interaktionsdesign; fallstudie; användbarhetstester;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur användarcentrerade metoder inom interaktionsdesignprocessen kan involvera medborgare i utvecklingen av offentliga e-tjänster. Genom en praktisk fallstudie på en befintlig offentlig e-tjänst, kallad Familjeportalen, kan studien bidra med en större förståelse för hur användbarheten i offentliga e-tjänster kan utvecklas och förbättras utifrån en medborgarcentrerad synvinkel. LÄS MER

 4. 4. Argument och motiv för utveckling av e-tjänster bland svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonas Mauritzson; [2019]
  Nyckelord :E-tjänster; e-förvaltning; e-tjänstutveckling;

  Sammanfattning : E-förvaltning har under många år konstant vuxit i världen sedan introduktionen av datorer möjliggjorde användningen av digitala lösningar för myndigheter och regeringars arbetsuppgifter, denna användning av digitala lösningar för myndigheters arbete och tjänster spred sig snabbt allteftersom världen började utnyttja digital teknik mer och mer. Det som till att börja med endast var tillgängligt för stora landstäckande myndigheter blev efter ett tag tillgängligt för kommuner och enskilda städer när kostnader samt den behövda kunskapen blev mer tillgänglig. LÄS MER

 5. 5. Hur säkra är våra personliga uppgifter hos e-tjänster? : En studie om Försäkringskassans implementering av informationssäkerhetspolicyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Keskin; Alexandra Lampropoulou; Zainab Mohamud; [2019]
  Nyckelord :säkerhetspolicy; informationssäkerhet; säkerhetsmedvetenhet; chefers roll; implementering; offentlig sektor; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Digitalisering av information inom offentlig förvaltning har väckt diskussionen kring informationssäkerhet, vilket har blivit mycket viktigt och nödvändigt för verksamheter under senaste tiden. På grund av digitaliseringen har organisationer infört ett utbyte av pappersrelaterat arbete till information och dokument via e-tjänster. LÄS MER