Sökning: "e-tjänstutveckling"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet e-tjänstutveckling.

 1. 1. Argument och motiv för utveckling av e-tjänster bland svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonas Mauritzson; [2019]
  Nyckelord :E-tjänster; e-förvaltning; e-tjänstutveckling;

  Sammanfattning : E-förvaltning har under många år konstant vuxit i världen sedan introduktionen av datorer möjliggjorde användningen av digitala lösningar för myndigheter och regeringars arbetsuppgifter, denna användning av digitala lösningar för myndigheters arbete och tjänster spred sig snabbt allteftersom världen började utnyttja digital teknik mer och mer. Det som till att börja med endast var tillgängligt för stora landstäckande myndigheter blev efter ett tag tillgängligt för kommuner och enskilda städer när kostnader samt den behövda kunskapen blev mer tillgänglig. LÄS MER

 2. 2. E-tjänstutveckling ur ett medborgarperspektiv : Att skapa beslutsunderlag baserat på medborgarärendens lämplighet för olika kommunikationskanaler

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Abrahamsson; Robin Sjöberg; [2009]
  Nyckelord :data-driven decision making; channel choice; service-channels; citizen-centric; e-government; e-services; datadrivet beslutsfattande; kanalval; kommunikationskanaler; medborgarperspektiv; medborgarcentrerad; e-tjänster; e-myndighet; skellefteå kommun; flexite;

  Sammanfattning : Citizens’ interaction with governments is an area with unique implications for channel management. Governments need to take the citizens perspective into further consideration in order to be successful in delivering high-quality e-services. LÄS MER