Sökning: "e-word of mouth"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden e-word of mouth.

 1. 1. Exploring the Formation and Representationof Destination Images in Travel Vlogs on Social Media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Liang; [2020]
  Nyckelord :destination image; travel vlog; information source; UGC; social media; DMO; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper is an exploratory study of how destination images are projected in online travel vlogs. Destination image plays a significant role in influencing tourists’ purchase decision, therefore building and maintaining a desired image is important for destination marketing organizations (DMO). LÄS MER

 2. 2. Låt influencers utbilda och inte påverka : En kvalitativ studie om politisk förtroende & samarbeten på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Fanny Jansson; Oliver Paschetto Jensin; [2019]
  Nyckelord :Politics; Influencers; First-time voters; Confidence; Youth Associations; Social media; Politik; Influencers; Förstagångsväljare; Förtroende; Ungdomsförbund; Sociala medier;

  Sammanfattning : Political actors and parties have, during the parliamentary elections 2018, marketed themselves in a different way than before. Many influential people on social media who have a younger audience have been involved in the electoral movement and tried to make the "most important" issues easier to understand. LÄS MER

 3. 3. To rent or not to rent? Investigating consumers’ willingness to rent casual wear by analysing its drivers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :My Fridén; Hannah Schroth; [2018-07-03]
  Nyckelord :Access economy; Willingness to rent; Sustainable business models; Rental; Apparel; Casual wear;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Influencer Marketing av miljövänliga livsmedel: Att nå Millennials i den digitala miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Malmberg; Therése Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Celebrity Endorsement; e-Word-of-Mouth; Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Millennials; Product Placement; Produktplacering; Sociala medier; Stealth Marketing; Twostep flow theory och Visuell kommunikation.;

  Sammanfattning : Influencer Marketing är relativt nytt och ingen naturlig del av de flesta företags strategier. Däremot ökar det i popularitet. Detta innebär att företag behöver ett hjälpmedel, en slags nybörjarguide, för att förstå grunderna i Influencer Marketing på Instagram. LÄS MER

 5. 5. The role of blogging for Influencer Marketing in the Swedish fashion and lifestyle industry. : How is Influencer Marketing an effective marketing strategy for the Fashion & Lifestyle Industry in Sweden to reach a female target group?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Stenström; Vendela Vallentinsson; [2016]
  Nyckelord :Stealth Marketing; Celebrity Endorsement; E-word of mouth; Influencer Marketing; Bloggar; Produktplacering; E-förtroende; Generation Y;

  Sammanfattning : Titel: The role of blogging for Influencer Marketing in the Swedish fashion and lifestyle industry.Datum: 2016-05-20Nivå: KandidatuppsatsFörfattare: Sofia Stenström och Wendela WallentinssonHandledare: Ulf AagerupSyfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och upplysa om Influencer Marketing. LÄS MER