Sökning: "e2"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet e2.

 1. 1. Basal body temperature curves and fitting with periodic smoothing splines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Ingrid Odlen; [2019]
  Nyckelord :Basal Body Temperature; Ovulation; Fertility Prediction; Natural Cycles; Fertility Tracking; Smoothing Splines; Cubic; Periodic Smoothing Splines; Curve Fitting; BBT; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Fertility tracking phone apps are widely used by women today, in order to both achieve or prevent conception. Due to the health risks of hormone based contraceptions, many women opt for non-invasive methods, such as fertility tracking. LÄS MER

 2. 2. Träning, biomarkörer och osteoartrit hos häst : kan man monitorera träningens effekter på ledbrosket genom att mäta biomarkörer i blod eller ledvätska?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Gry Martineau; [2019]
  Nyckelord :träning; biomarkörer; osteoartrit; ledhälsa; hästar;

  Sammanfattning : Osteoartit (OA) hos häst är en av de vanligaste orsakerna till varför tävlingshästar måste gå i pension för tidigt. Den höga belastning som karpal- och metakarpophalangeallederna utsätts för leder ofta till överbelastning med inflammation som följd. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av effektivitet och farmakologiska skillnader på gonadotropiner för kontrollerad ovarie-stimulering vid provrörsbefruktning : Follitropin alfa vs högrenat menotropin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Linda Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många orsaker till ofrivillig barnlöshet men tack vare nya tekniker har det blivit möjligt att få barn för många. Först och främst är det in vitro fertilisering (IVF)- / Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI)-behandlingar genom kontrollerad ovariestimulering (COS) av gonadotropiner som har ökat möjligheten att få flera ägg för att öka chansen att få en lyckad graviditet. LÄS MER

 4. 4. Efficient 2D SLAM for a Mobile Robot with a Downwards Facing Camera

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Christian Colliander; [2018]
  Nyckelord :SLAM; 2D SLAM; Visual SLAM; Quadcopter; Drone; Camera; Downwards facing camera; Computer Vision; Image Analysis; ROS; Robotics; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : As digital cameras become cheaper and better, computers more powerful, and robots more abundant the merging of these three techniques also becomes more common and capable. The combination of these techniques is often inspired by the human visual system and often strives to give machines the same capabilities that humans already have, such as object identification, navigation, limb coordination, and event detection. LÄS MER

 5. 5. Alternative reactive solvent for ABB products

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Xuewei Wang; [2018]
  Nyckelord :epoxy resin; hardener;

  Sammanfattning : The epoxy resin mixture is used for wet filament winding load carrying and electrically insulating tubes for high voltage applications. The cured tubes are key parts of the final products which are subject to qualification. The safe function of the products generally depends on low moisture content. LÄS MER