Sökning: "eHälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet eHälsa.

 1. 1. Användning av digitala verktyg för patienter inom psykosvården En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Muneer Ayoub; Baharak Yahaghi; [2021-06-29]
  Nyckelord :Digitala verktyg; eHälsa; Psykossjukdom; Schizofreni; Återfall.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efterfrågan av psykiatrisk vård har i takt med en ökad psykisk sjukdom också ökat.Detta har i sin tur skapat behov av nya lösningar för att öka tillgängligheten för en säker och jämlikvård. En psykos kan vara allt från livslång till några timmar av flera olika orsaker. LÄS MER

 2. 2. Avvikelser i receptlistan : En intervjustudie med patienter på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Roza Abdul Hadi; [2021]
  Nyckelord :Medication list; Discrepancies; eHealth; Polypharmacy; Drug-related-problems; information sources.; Läkemedelslista; receptavvikelser; eHälsa; polyfarmaci Läkemedelsrelaterade problem; informationskällor;

  Sammanfattning : Background: Medications are used to treat, cure, or relieve symptoms of diseases, but there is a risk with the use of medications. Drug-related-problems are known to increase morbidity and mortality. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever personer med hjärtsvikt eHälsa som stöd för egenvård?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl Möllerstedt; Winblad Ingrid; [2021]
  Nyckelord :eHälsa; hjärtsvikt; upplevelser; egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och orsakar ett stort lidande hos drabbade personer. Egenvården vid hjärtsvikt är av stor vikt för att främja hälsa och välmående där individen själv utför dessa åtgärder. LÄS MER

 4. 4. Effekterna av aktiva e-hälsointerventioner på fysisk kapacitet, self-efficacy samt livskvalité hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Christina Karelis Hanna; Jeanette Schiller; [2021]
  Nyckelord :Copd; ehealth; quality of life; self-efficacy; 6MWT; ehälsa; KOL; livskvalité; self-efficacy; 6-min gångtest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), då det kan förbättra personens self-efficacy. Fysisk aktivitet kan även förbättra den fysiska kapaciteten och upplevda livskvalitén. LÄS MER

 5. 5. Egenvård hos personer med diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Skoogh; Sandra Stenman; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; Egenvård; Livsstilsförändringar; Omvårdnad; Stödjande roll; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 står för 90 procent av de två olika diabetesformerna och sjukdomen ökar globalt. För personer med sjukdomen handlade det om ett individuellt ansvar för att uppnå hälsa genom egenvård. Sjukdomen medförde ett behov av att införa livsstilsförändringar viktiga för deras liv. LÄS MER