Sökning: "eHealth"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet eHealth.

 1. 1. EMBRACING INTERNET OF MEDICAL THINGS A multiple case study of contextual factors’ influence on the implementation of IoT healthcare solutions

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Camilla Jacobson; Petra Karjalainen; [2019-08-08]
  Nyckelord :Internet of Things; Internet of Medical Things; contextual factors; healthcare; digital health; eHealth; chronic diseases; distant monitoring devices;

  Sammanfattning : With the growing trend of digitalization, new opportunities to disrupt the way value is created, offered and defended have arisen in the healthcare industry. One of the emerging concepts of digitalization is the Internet of Things (IoT), referred to as Internet of Medical things when applied in healthcare. LÄS MER

 2. 2. State-Of-The-Art on [email protected] System Architectures

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Benjamin Heravi; [2019]
  Nyckelord :EHealth; Wireless; eHealth security; cloud services;

  Sammanfattning : With growing life expectancy and decreasing of fertility rates, demands of additional healthcare services is increasing day by day. This results in a rising need for additional healthcare services which leads to more medical care costs. Modern technology can play an important role to reduce the healthcare costs. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV eHÄLSA OCH DESS BETYDELSE FÖR OMVÅRDNADSARBETET I PRIMÄRVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :George Boyajian; Johan Svensson; [2019]
  Nyckelord :eHälsa; Omvårdnad; Primärvård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: eHälsa definieras som alla de verktyg och tjänster där informationsteknik är involverad och som avser förbättra diagnoser, vård, övervakning, administration och förebyggande arbete. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskor upplevde att eHälsa påverkade omvårdnadsarbetet i primärvården. LÄS MER

 4. 4. Walk with me : An iterative design process involving senior citizens in the making of a persuasive eHealth system

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Semra Dedinja; [2019]
  Nyckelord :eHealth; persuasive technology; senior citizens; physical activity; iterative design process;

  Sammanfattning : Digitization of data offers more opportunities for future health and medicine care due to the availability of information technology in our everyday lives. Several studies have provided us with insights in designing persuasive eHealth services, but only a few studies have investigated the design of a persuasive eHealth application by using presently available smartphones and while including the target group. LÄS MER

 5. 5. The outlook for HL7 FHIR profiles in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Rebecka Hansson; [2019]
  Nyckelord :HL7 FHIR; FHIR profiles; National implementation; Interoperability; Health Information Systems; Standards; HL7 FHIR; FHIR-profiler; Nationell implementering; Interoperabilitet; Vårdinformationssystem; Standarder;

  Sammanfattning : The Vision for eHealth infers that Sweden should be best in the world to utilize the opportunities of the digitization by 2025. One of three particularly important areas of action to realize the vision is standardization of e.g. exchange of information. LÄS MER