Sökning: "eHealth"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet eHealth.

 1. 1. Avvikelser i receptlistan : En intervjustudie med patienter på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Roza Abdul Hadi; [2021]
  Nyckelord :Medication list; Discrepancies; eHealth; Polypharmacy; Drug-related-problems; information sources.; Läkemedelslista; receptavvikelser; eHälsa; polyfarmaci Läkemedelsrelaterade problem; informationskällor;

  Sammanfattning : Background: Medications are used to treat, cure, or relieve symptoms of diseases, but there is a risk with the use of medications. Drug-related-problems are known to increase morbidity and mortality. LÄS MER

 2. 2. Är det lika självklart att vara sjuksköterska i digitala verktyg som i basala omvårdnad? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Björnsson; Eva Kayser; [2021]
  Nyckelord :digital tools; nurse; experience; eHealth; primary health care; digitala verktyg; sjuksköterska; upplevelser; e-hälsa; primärvård;

  Sammanfattning : Under senare tid, säkerligen tack vare eller på grund av pågående Corona-pandemi har digitalisering inom sjukvården fått en extra skjuts, blivit mer legitim och utvecklats enormt. När patienten involveras mer i sin vård genom tillgång till digital journal, möjlighet till tidsbokning via nätet och kommunikation med sjukvårdspersonal via digitala chattfunktioner förbättras tillgängligheten. LÄS MER

 3. 3. Digital transformation: How does physician’s work become affected by the use of digital health technologies?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jakob Schultze; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; digital health technologies; physicians; mobile health mHealth ; electronic health eHealth ; artificial intelligence AI ; machine learning ML ; online health; electronic health records EHR ; digital communication.;

  Sammanfattning : Digital transformation is evolving, and it is driving at the helm of the digital evolution. The amount of information accessible to us has revolutionized the way we gather information. Mobile technology and the immediate and ubiquitous access to information has changed how we engage with services including healthcare. LÄS MER

 4. 4. Ehealth literacy, en central faktor för äldre vuxnas hälsobeteenden och livskvalité : En strukturerad litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marie Krig; [2021]
  Nyckelord :eHealth literacy; older adults; health behaviours; health outcomes; lifestyle; eHealth literacy; äldre vuxna; hälsobeteenden; hälsoutfall; livsstil;

  Sammanfattning : Introduktion: Teknikutvecklingen och digitaliseringen i samhället sker i en hög hastighet. Äldre vuxna är en grupp som ofta saknar den kompetens, kunskap och de färdigheter som är nödvändiga för att kunna nyttja de hälsoresurser och hälsoinformation som finns tillgängliga online. LÄS MER

 5. 5. Effekterna av aktiva e-hälsointerventioner på fysisk kapacitet, self-efficacy samt livskvalité hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Christina Karelis Hanna; Jeanette Schiller; [2021]
  Nyckelord :Copd; ehealth; quality of life; self-efficacy; 6MWT; ehälsa; KOL; livskvalité; self-efficacy; 6-min gångtest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), då det kan förbättra personens self-efficacy. Fysisk aktivitet kan även förbättra den fysiska kapaciteten och upplevda livskvalitén. LÄS MER