Sökning: "eNCPT"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet eNCPT.

  1. 1. Svenska dietister ställer diagnos : Nutritionsdiagnoser en del av nutritionsbehandlingsprocessen, en kvantitativ studie ur ett dietistperspektiv

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Anna Bergman; Camilla Gustafsson; [2015]
    Nyckelord :Dietitian; Nutrition Care Process; nutrition diagnosis; reference sheet; Dietist; nutritionsbehandlingsprocessen; NCP; nutritionsdiagnoser; referensblad; eNCPT;

    Sammanfattning : Bakgrund NCP är en systematisk, problemlösande metod med ett unikt standardiserat språk som används av yrkesverksamma dietister för dokumentation. Det bidrar till att dietisten agerar utifrån ett kritiskt tänkande där besluten för att hantera patientens nutritionsproblem sker utifrån kunskap av evidensbaserad erfarenhet. LÄS MER