Sökning: "ear problems"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden ear problems.

 1. 1. FÖREKOMSTEN AV HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND VUXNA ELEVER PÅ SFI I ALINGSÅS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adelina Podujeva; Hodon Ali; [2019-06-14]
  Nyckelord :hörselnedsättning; nyanlända; svenska som andra språk; SFI; inlärningssvårigheter; funktionsnedsättning; språkinlärning med hörselnedsättning; öronbesvär; hearing loss; newly arrived immigrants; Swedish as a second language; Learning difficulties; disability; language acquisition with hearing loss; ear problems;

  Sammanfattning : Aim: This study aimed to investigate the prevalence of hearing loss and other hearingor ear-­related problems amongst newly arrived immigrants and to gain anunderstanding of how they themselves experience their own hearing.Research method: Quantitative descriptive cross-­sectional study. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju egentligen ganska enkelt" - Hur oboelärare undervisar i notläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hanna Lövgren; [2019]
  Nyckelord :instrumentalundervisning; musikpedagogik; notläsning; oboe; rytm; tonhöjd; utbildningsvetenskap; educational science; instrumental teaching; music education; musical literacy; pitch; rhythm; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka olika oboepedagogers förhållningssätt till att undervisa i notläsning med fokus på deras pedagogiska metoder och strategier. Arbetet grundar sig på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra olika oboepedagoger i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Finns det behov av en ny metod för ID-märkning hos get : vad tycker Sveriges getägare?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alicia Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Bolus; Getägare; ID-märkning; Problem; Öronmärke;

  Sammanfattning : Getter i Sverige har stora problem med sönderslitna öron, infektioner och sårskador som orsakats av den obligatoriska öronmärkningen. Tidigare forskning har visat att alternativa märkningsmetoder exempelvis chipmärkning i nätmagen, ankelband (med eller utan chip) och chipmärkning under hud kan vara bättre märkningar, inte bara för getter utan även för andra djurslag. LÄS MER

 4. 4. Golvavjämningsmassor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att få plana golv att använda som golvyta eller lägga en annan golvyta på är olika avjämningsmassor en lösning. Med ett brett utbud av avjämningsmassor och svårigheter med att fördela avjämningsmassan jämt utöver en yta krävs en bred kunskap inom området. LÄS MER

 5. 5. Hjälp! Var är min capo? : En observationsstudie om transponering på piano

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Håkan Bjuvenstedt; [2016]
  Nyckelord :transcribing; transposing; jazz; design theory; logbook; video documentation; transkribering; transponering; jazz; designteori; loggbok; videodokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett designteoretiskt perspektiv utforska vilka resurser jag använder mig av för att transponera en jazzlåt till olika tonarter. Forskningsfrågorna är: Vilka resurser använder jag mig av för att transponera en utvald jazzlåt till olika tonarter?  På vilka sätt samverkar resurserna? För att studera min lärandeprocess har jag använt mig av loggbok och videodokumentation som metoder, och studiens teoretiska perspektiv är designteori. LÄS MER