Sökning: "earcons"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet earcons.

 1. 1. Interpreting informative sounds : A study on how players interpret different informative sound design

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Rapp; [2022]
  Nyckelord :Informative Sounds; UI sounds; Earcons; Auditory icons;

  Sammanfattning : Informative sound design serves as an indicator to the player that something just happened, it can be urgently needing the players immediate attention, or serve as a feedback for a job well done. This paper studies how players interpret different informative sounds, how confident they are about their interpretation, and why they interpret the sound that way. LÄS MER

 2. 2. INFORMATIVT LJUD : En studie om hur vägledande earcons påverkarspelupplevelsen i 2D plattformspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Petter Sumelius; [2021]
  Nyckelord :Ljuddesign; informativt ljud; earcons; spelupplevelse; 2D plattformspel;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur vägledande earcons påverkar spelupplevelsen i 2D plattformspel. Det som studien försöker svara på är om det lönar sig för spelutvecklare att använda ljud i informativt syfte, specifikt i syftet att vägleda spelaren med ljud. För att besvara frågan producerades två prototyper. LÄS MER

 3. 3. Sonificiation of Twitter hashtags using earcons based on vowel formants

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nils David Teodor Larsson Holmgren; Emil Myresten; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of notifications we receive from our digital devices is higher today than ever, often causing distress in users constantly having to move their devices into the center of attention, digesting the information received visually. By using earcons, a sonic abstraction of the underlying information, we can give the users an understanding of what information is received by allowing them to digest in auditorily. LÄS MER

 4. 4. Auditiv feedback i menyer på webben : Ljud som navigeringsstöd för personer med synnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alice Fritz; [2021]
  Nyckelord :Synnedsättning; auditory icons; earcons; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Internet är för många en självklarhet för att kunna dela och ta del av information. För andra kan användandet av internet vara frustrerande och exkluderande. En sådan grupp är personer med olika former av synnedsättningar. För dessa personer finns vissa verktyg tillgängliga så som screen readers. LÄS MER

 5. 5. Which compound-earcon's attributes may improve a player's performance in a search-oriented gameplay: rhythm vs timbre?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Anton Savvateev; [2018]
  Nyckelord :Audio in games; Sound design; Audio design; Game Audio design; Sound effects in games; Audio in games; Sound in games; Earcon; Earcons; Compound-earcons; Compound-earcon; Compound earcons; Compound earcon; Rhythm; Timbre; Search-oriented gameplay; Player s performance; Digital games; Computer games; SFX; Ljuddesign; Ljud i digitala spel; Compound earcons; Earcons;

  Sammanfattning : Earcons are commonly used by sound designers in order to support visual cues in a game andto make a gaming experience more enjoyable. This study covers two earcons’ attributes: rhythm and timbre. Rhythm and timbre attributes were chosen according to the earcon sounddesign guidelines from the previous studies. LÄS MER