Sökning: "early diagnosis"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden early diagnosis.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alva Grundström; Magdalen Stöckel; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i världen drabbas av endometrios. Många lider i det tysta, ovetandes om att personen drabbats av sjukdomen. Sjukdomsbilden för endometrios är mångsidig och komplex, där patogenes inte är fullständigt klarlagd. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 3. 3. Preschool- Based Language Support for Language Learning Children in Europe

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Caroline Schuldt; [2022]
  Nyckelord :second language learning children; migration background; preschool; language support;

  Sammanfattning : Children with a migration background already have lower language competencies when they enter preschool than children without, which has an impact on their further language development as well as their acquisition of written language and their further educational biography. The early identification and support of children with special language support needs is of great importance in view of the existing educational inequalities. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av postpartumblödningar : En webbaserad enkätstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Frida Brynhildsen Elfors; Agnes By; [2022]
  Nyckelord :Förlossning; samarbete; arbetsmiljö; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Portpartumblödningar (PPH) ger upphov till flest fall av mödradödlighet i världen, förekomsten och risken att dö är som högst i låginkomstländer men det har rapporterats om ökning även i västvärlden. I Sverige har cirka 7% en ICD-10 kod för PPH. LÄS MER

 5. 5. Gait screening using a mobile phone application : horse asymmetry levels and usability of a mobile phone application for gait analysis, during a long format FEI eventing competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jonna Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Gait analysis; motion asymmetry; performing horses; FEI eventing; Artificial intelligence; computer vision; kinematics; gait screening; mobile phone application;

  Sammanfattning : Orthopaedic disorders are the most common reason for unplanned rest in the performing horse population. Locomotor disorders which slowly build up to clear lameness might be avoidable with easy access objective motion measurement devices. LÄS MER