Sökning: "early stage planning"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden early stage planning.

 1. 1. Behandlingsbegränsningar i hemsjukvård. : Förekomst och hantering

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carina Rydberg; Hanna Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Behandlingsbegränsningar; hemsjukvård; palliativ vård; sjuksköterska; personcentrerad omvårdnad; kvantitativ enkätundersökning.;

  Sammanfattning : Background: Patients who are in a late palliative phase and are being cared for in home health care need good planning and follow-up of their care. In the transition from early to late phase, the responsible physician must decide on end of life decisions, this is often done during a break point call. LÄS MER

 2. 2. Från vision till verklighet : En jämförelse mellan vision och faktisk bebyggelse med avseende på grönstruktur i Norra Djurgårdsstaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kelly Brandt; Julia Waldhagen; [2019]
  Nyckelord :Stadsplanering; visionsbilder; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med hjälp av en litteraturstudie och en egen framtagen modell för bildanalys undersöka grönstruktur i visionsbilder som används i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen och dess återspeglingen i verkligheten. Modellen för bildanalysen är baserad på Boverkets tankemodell för bostadsnära natur samt värdering genom ekosystemtjänster och denna tillämpas sedan på ett antal platser i Norra Djurgårdsstaden. LÄS MER

 3. 3. Forecast-based Humanitarian Action and Conflict : Promises and pitfalls of planning for anticipatory humanitarian response to armed conflict

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Loic Hostetter; [2019]
  Nyckelord :humanitarian; humanitarian action; international aid; forecast-based financing; forecast-based action; humanitarian aid; international humanitarian aid; FbF; FbA; anticipatory humanitarian action; Loic Hostetter; German Red Cross; Red Cross Movement; Start Fund; Start Network; early warning; early warning system; anticipatory humanitarian response; EWS; FbA;

  Sammanfattning : Practitioners of Forecast-based Action (FbA) argue that a humanitarian response able to utilize forecasts to accurately predict disaster, secure funding, and take action before the onset of a crisis will benefit donors and beneficiaries alike. In search of effective and efficient early-action regimes, a number of major humanitarian actors are developing FbA projects of various designs, predominantly in response to natural disaster and famine. LÄS MER

 4. 4. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Klara Kållberg; [2019]
  Nyckelord :värmebölja; urbant värmeöfenomen; klimatanpassning; värmetålighet; albedo; arkitekttävling;

  Sammanfattning : I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet, enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av lämpliga rekommendationer att åta för minskad klimatpåverkan från byggbranschen : Hur kan projekteringen minska klimatpåverkan?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Amanda Aldengård; [2019]
  Nyckelord :Klimat; materialval; hållbar byggnad; transport; flexibel byggnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta fram åtgärder vilka kan användas iprojekteringsskedet för att nyproduktioner av byggnader ska uppnå bättreklimatvärden. Åtgärderna ska kunna användas för att nå upp till målen som ärbeskrivna i regeringens framtagna färdplan gällande en fossilfri bygg- ochanläggningsbransch. LÄS MER