Sökning: "early stage planning"

Visar resultat 16 - 20 av 167 uppsatser innehållade orden early stage planning.

 1. 16. Överlämning av Byggprojekt : Digitaliseringens inverkan på projektledarens arbete

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Marcus Källbrink; Jacob Månsson; [2018]
  Nyckelord :Digitisation; Digitalisation; BIM; Handover; Facility Management; Soft Landing; Digitisering; Digitalisering; BIM; Överlämning; Förvaltning; Soft Landing;

  Sammanfattning : Med den höga utvecklingstakt som teknik och digitala system för närvarande har, öppnas möjligheter till en omfattande utveckling och förändring av fastighetsbranschen. För fastighetsförvaltare innebär det att de olika processerna kan effektiviseras och optimering av arbetsprocesser, ofta genom utökat användande av digitala fastighetssystem och hjälpmedel, kan göras. LÄS MER

 2. 17. Logistik för byggarbetsplatser i tätbebyggda stadsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Mattias Svensson; Michal Pasternak; [2018]
  Nyckelord :Construction site plan; Workplace logistics; Just in time; Lean construction; Delivery planning; Logistic; Joint distribution; Supply chain management; Citylogistics.; APD-plan; Arbetsplatslogistik; Just in time; Lean construction; Leveransplanering; Logistik; Samlastning; Supply chain management; Trånga byggarbetsplatser;

  Sammanfattning : Purpose: Continously growing cities and increasing population sets new demands inthe building industry. Contractors are facing new challenges regarding constructionsite-logistics in densely populated areas where the use of large transports is limited. LÄS MER

 3. 18. Förbättrad byggarbetsmiljösamordning : Arbetsmiljöarbetet under planering- och projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Juhamatti Huoviala; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to highlight the important work done by the planning and design coordinator for the construction environment in the early stages, and the significance of this for improving the working environment throughout the project. This work will be conveyed to the construction and installation work coordinator, whose task is to build on the work that has begun. LÄS MER

 4. 19. Dagsljus i stadsplaneringen : En fallstudie i Norra Djurgårdsstaden

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonathan Höglund; [2018]
  Nyckelord :daylight; urban planning; Stockholm Royal Seaport; dagsljus; stadsplanering; VSC; Stockholm; Norra Djurgårdsstaden;

  Sammanfattning : Daylight has, since the mid 1900’s, been controlled in Swedish construction when Sweden achieved prosperity in society. Since then, the issue in how you plan for the best daylight conditions has had a number of major changes for it to become today’s functional requirement, controlled by Boverket and its building regulations BBR. LÄS MER

 5. 20. Building Information Modeling (BIM) Adoption Barriers: An Architectural Perspective

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :DIMITRIS AGORAS; [2018]
  Nyckelord :Building Information Modeling; BIM; CAD; AEC; Technology Adoption; Technology Acceptance; Architecture;

  Sammanfattning : Building Information Modeling (BIM) is the latest development in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry. This development can be used for planning, design, construction, operation and maintenance of any facility. The majority of the users of BIM technology are architects. LÄS MER