Sökning: "early stage planning"

Visar resultat 6 - 10 av 175 uppsatser innehållade orden early stage planning.

 1. 6. Deep Learning-Based Automated Segmentation and Detection of Chondral Lesions on the Distal Femur

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Josefin Lindemalm Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; automated segmentation; MRI; chondral lesions; articular cartilage; Deep Learning; Maskininlärning; automatiserad segmentering; MRI; broskskador; ledbrosk;

  Sammanfattning : Articular chondral lesions in the knee joint can be diagnosed at an early stage using MRI. Segmenting and visualizing lesions and the overall joint structure allows improved communication between the radiologist and referring physician. It can also be of help when determining diagnosis or conducting surgical planning. LÄS MER

 2. 7. Hur skapas förutsättningar för kommersiella verksamheter i bottenvåningar i nybyggnadsområden?

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Vincent Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Down floor; businesses; bottenvåningar; lokaler;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur förutsättningar för kommersiella verksamheter i nybyggnadsområden skapas. Detta genom att göra en litteraturstudie där motiveringar för kommersiella verksamheter i bottenvåningar undersöks, genom att intervjua olika aktörer verksamma i byggprocessen, studera hur svenska plandokument kan användas samt undersöka nybyggnadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och komma med förslag på läget där hade kunnat förbättrats. LÄS MER

 3. 8. Making urban stormwater management more sustainable. A case study of Tallinn, Estonia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Virginie Laroche; [2019]
  Nyckelord :stormwater management; sustainable urban drainage systems; nature-based solutions; flood mitigation; geographic information systems; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The concept of sustainable urban drainage systems (SuDS) is increasingly recognised as a valuable approach to flood risk mitigation and urban landscape planning. Many European cities are considering integrating SuDS features to their stormwater management practices. LÄS MER

 4. 9. Medskapande Trafikplanering : En kvalitativ studie om medborgarnas delaktighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Andreas Ljungdahl Ristare; [2019]
  Nyckelord :Citizen participation; citizen involvement; traffic planning; dialogue; Stockholm municipality;

  Sammanfattning : This study aims to examine how citizen participation can contribute to traffic development. The study examines which possibilities and challenges that comes with involving citizen, and how planners see their own role in this involvement. LÄS MER

 5. 10. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Tegmar; [2019]
  Nyckelord :gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Sammanfattning : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. LÄS MER