Sökning: "early warning"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden early warning.

 1. 1. Remote Sensing Based Pre-Season Yellow Rust Early Warning in Oromia, Ethiopia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Chinatsu Endo; [2021]
  Nyckelord :yellow rust; modeling; prediction; early warning; remote sensing; geography; geographical information systems; GIS; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Yellow rust (Puccinia striiformis f. sp. Tritici) is a crop disease caused by a fungus that regularly infects wheat and causes yield loss in Ethiopia. The disease has a significant impact on the country’s crop production, food security, health, and socioeconomic well-being. LÄS MER

 2. 2. Making obsolescence obsolete - A practical study of obsolescence management theory in the context of a truck OEM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Janson; Jonatan Norman; [2020-07-22]
  Nyckelord :disruption; disruptive innovation; disruptive technologies; obsolescence; obsolescence management; truck OEM; trucking industry;

  Sammanfattning : Truck manufacturers are facing unprecedented technological disruptions from electrification,digitalization and automation. When disrupted, sustainment-dominated industries such as thetrucking industry, face increased risks of component and system obsolescence, which might leadto skyrocketing costs and diminishing aftermarket service. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda bedömningsinstrumentet NEWS : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Fjällborg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :national early warning score; NEWS; sjuksköterska; erfarenhet; integrerad litteraturöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : National Early Warning Score (NEWS) är ett bedömningsinstrument som används inom vården för att upptäcka och varna när en patient blir kraftigt försämrad. Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att använda bedömningsinstrumentet NEWS. LÄS MER

 4. 4. Raw Data for Peace and Security - The Extraction and Mining of People's Behaviour

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Yannick Deller; [2020]
  Nyckelord :UN Global Pulse; Peace and Security; Instrumentarianism; Big Data and Artificial Intelligence; Social Control;

  Sammanfattning : In 2015, the United Nations Global Pulse launched an experimentation process assessing the viability of big data and artificial intelligence analysis to support peace and security. The proposition of using such analysis, and thereby creating early warning systems based on real-time monitoring, warrants a critical assessment. LÄS MER

 5. 5. Vad gör pedagoger för att i god tid fånga upp elever med svårigheter i läsninlärningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Häggström; [2020]
  Nyckelord :Reading development; lack of reading ability; phonological awareness; reading comprehen-sion; dyslexia; Läsutveckling; bristande läsförmåga; fonologisk medvetenhet; läsförståelse; dyslexi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra verksamma pedagogers kunskaper kring vilka insatser som gynnar lässvaga elever i syfte att stärka deras chanser att nå en hållbar läsutveckling.  Studien utgår ifrån en kvalitativ metod med i huvudsak personliga intervjuer bestående av fem lärare och specialpedagoger. LÄS MER