Sökning: "earnings management"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade orden earnings management.

 1. 1. Revisionskvalitet och Resultatmanipulering: Revisionskvalitetens påverkan på resultatmanipuleringens förekomst och dess implikationer för informationsasymmetrin på kapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erica Hasselblom Granedal; Filippa Lundin; [2023-08-18]
  Nyckelord :Big 4; diskretionära periodiseringar; earnings management; informationsasymmetri; resultatmanipulering; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Då denna studie ämnar att undersöka huruvida det finns ett samband mellan revisionskvalitet och förekomsten av resultatmanipulering, syftar studien till att ge kunskaper kring vikten av revisionskvalitet och dess påverkan på informationsasymmetrin på kapitalmarknaden. Tidigare forskning har undersökt förhållandet mellan resultatmanipulering och storleken på revisionsbyrå, men denna studie sätter dessa förhållanden i en svensk kontext där även påverkan av Covid-19 analyseras. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Ownership Structure on Earnings Management in Public listed firms in Nigeria.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jumoke Fiyinfolu Osibuamhe; Tolulope Odunayo Ogwumike; [2023-07-04]
  Nyckelord :Earnings management; Ownership structure; Managerial; Institutional; Highest holder; Nigeria; entrenchment;

  Sammanfattning : The efficacy of corporate governance is enhanced when managers demonstrate a willingness to act in a manner that is contrary to the preferences of shareholders. An instance of management's potential disregard for shareholders' interests is the employment of accounting accruals as a means of manipulating earnings for management purposes. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulering bland svenska aktiebolag under åren innan konkurs : En kvantitativ studie för att undersöka förekomsten av resultatmanipulering bland svenska företag som gått i konkurs under perioden 2010–2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mohammed Nader Hamidi; David Ngoda; [2023]
  Nyckelord :Diskretionära periodiseringar; Earnings management; konkurs; den modifierade Jones-modellen; redovisning; periodiseringar.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Resultatmanipulering bland svenska aktiebolag åren innan konkurs. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Mohammed Nader Hamidi och David NgodaHandledare: Jan SvanbergDatum: 2023 – januari Syfte: Studiens syfte är att undersöka om svenska aktiebolag resultatmanipulerarår innan konkurs och ifall de använder sig av en positiv eller negativresultatmanipulering år innan konkurs. LÄS MER

 4. 4. Earnings management och ekonomiska kriser : En jämförande studie mellan olika marknadsekonomier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Johansson; Moa Nielsen; [2023]
  Nyckelord :accounting; financial reporting; earnings manipulation; earnings management; redovisning; finansiell rapportering; redovisningsmanipulering; earnings management;

  Sammanfattning : Ekonomiska kriser är incitament till ökad användning av earnings management på grund av företagens osäkra omvärld. Sambandet mellan earnings management och ekonomiska kriser varierar mellan att vara positivt eller negativt utan slutsatser om vad tidigare motstridiga resultat egentligen beror på. LÄS MER

 5. 5. Att manipulera eller inte manipulera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Wallenberg; Tilde Engquist; Elina Kornbakk; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; modified Jones Model; Large Cap and Mid Cap; accruals; corporate governance; incentive program.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Att manipulera eller inte manipulera - En kvantitativ studie avseende sambandet mellan kvinnlig representation i ledande positioner och earnings management. Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Tilde Engquist, Elina Kornbakk och Alicia Wallenberg. LÄS MER