Sökning: "earnings management"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden earnings management.

 1. 1. How to Differentiate the Difference - A quantitative study on the determinants of discrepancies between expected and actual credit ratings in insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Hellman; Henrik Walldén Persson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Expected ratings; credit ratings; financial strength; discrepancy; earnings management; embedded value; IFRS; life insurers;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Earnings Management & the role of CEO Personality - Applying an algorithm to analyse whether conscientiousness affects real and accruals-based earnings management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Evenson; Josefin Höijer; [2020-07-01]
  Nyckelord :CEO; real earnings management; accruals-based earnings management; conscientiousness; Big Five Personality traits;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. Women on the board and their joint effect on accruals-based earnings management and real earnings management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Eva Schönander; Linda von Zweigbergk; [2020-07-01]
  Nyckelord :accruals-based earnings management; real earnings management; board of directors; gender quota; women board members; independent women board members;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. The Impact of Financial Analysts on Earnings Management : Empirical evidence from Swedish listed companies

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Tim Roth; Nicholas Morgan; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Accrual-based earnings management; analyst coverage; analysts forecast; discretionary accruals; earnings management; real activities; real earnings management.; Resultatmanipulering; analytikerbevakning; analytikerestimat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur stort är GAAP:et?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hönsvik; Adam Petersson; Karin Sindahl; [2020]
  Nyckelord :Accrual earnings management; real earnings management; GAAP; IFRS; regelharmonisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden. Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats och undersöker åren 2002–2019. LÄS MER