Sökning: "earnings management"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade orden earnings management.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 2. 2. IFRS 15 och dess påverkan på Earnings Management : En studie av företag noterade på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alice Bertilsson; Sofia Dagfalk; Elin Juhlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. How to Differentiate the Difference - A quantitative study on the determinants of discrepancies between expected and actual credit ratings in insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Hellman; Henrik Walldén Persson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Expected ratings; credit ratings; financial strength; discrepancy; earnings management; embedded value; IFRS; life insurers;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Earnings Management & the role of CEO Personality - Applying an algorithm to analyse whether conscientiousness affects real and accruals-based earnings management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Evenson; Josefin Höijer; [2020-07-01]
  Nyckelord :CEO; real earnings management; accruals-based earnings management; conscientiousness; Big Five Personality traits;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. Women on the board and their joint effect on accruals-based earnings management and real earnings management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Eva Schönander; Linda von Zweigbergk; [2020-07-01]
  Nyckelord :accruals-based earnings management; real earnings management; board of directors; gender quota; women board members; independent women board members;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER