Sökning: "earnings quality"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden earnings quality.

 1. 1. Redovisningskvalitet & omställningsstöd - En studie om de statliga bidragens effekt på redovisningskvalitet under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Göran Losman; Anna Lundquist; [2021-08-23]
  Nyckelord :resultatmanipulering; statliga ekonomiska stöd; kris; modifierade Jonesmodellen; earnings management; accruals quality; government subsidies; crisis; modified Jones model; earnings quality;

  Sammanfattning : Introduction: The quality of financial reporting is imperative for its utility. It is therefore ofgreat importance that accounting information reflect the underlying transactions in a correctmanner. LÄS MER

 2. 2. Patterns and Determinants of Payout Policy in the 21-st Century : A study of the Nordic Countries.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tatiana Silva da Costa; Abubacarr Sidy Nyassi; [2021]
  Nyckelord :Firms’ factors; cash dividends; share repurchases; payout ratio; Dividend Irrelevance Theory; Signaling Theory; Agency Theory; Life-cycle Theory; Substitution and Flexibility Hypotheses;

  Sammanfattning : Payout policies is one of the most discussed topics in corporate finance. Since Miller & Modigliani (1961) dividend irrelevance theory, which was based on perfect markets, many theories have been developed in order to incorporate market imperfections to payout decisions. LÄS MER

 3. 3. How does government ownership affect the relationship between fair value accounting and earnings quality?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ericsson; Göran von Essen; [2021]
  Nyckelord :earnings quality; fair value; investment properties; government ownership; corporate governance;

  Sammanfattning : This thesis examines the effect government ownership has on the relationship between fair value accounting and earnings quality when “mark-to-model” techniques are used in fair value estimations. To this end we compare 36 real estate companies controlled by private interests with 32 real estate companies controlled by the state and municipal governments in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Variation i revision : En kvantitativ studie om revisorers variation i väsentlighetsbedömningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Edvin Lingmerth; Gustav Rex; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2021 Författare: Edvin Lingmerth och Gustav Rex Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Medbedömare: Elias Bengtsson Examinator: Andreas Jansson Titel: Variation i revison, en kvantitativ studie om revisorers variation iväsentlighetsbedömningen Bakgrund: En grundpelare i dagens revisioner är för revisorn att professionellt bedömaväsentlighet. Väsentlighet är däremot ett komplext begrepp som innefattar flera svårigheter,vilket utgör en problematik av att enskilda revisorer varierar. LÄS MER

 5. 5. Prissättning av periodiseringskvalitet : En studie på den nordiska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Pettersson; Linnéa Östlund; [2021]
  Nyckelord :Earnings quality; accruals quality; information risk; two-stage cross-sectional regression; asset pricing; priced risk factor; Resultatkvalitet; periodiseringskvalitet; informationsrisk; två-stegs tvärsnittsregression; aktieprissättning; prissatt riskfaktor;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om periodiseringskvalitet är en prissatt riskfaktor för nordiska företag som är noterade på en reglerad marknad under perioden 2010–2019. Tidigare studier menar att periodiseringskvalitet utgör en proxy för informationsrisk, men olika författare framställer olika slutsatser i frågan huruvida periodiserings­kvalitet är en prissatt riskfaktor eller inte. LÄS MER