Sökning: "ease of transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden ease of transfer.

 1. 1. Factors Influencing Consumers’ Purchase Intention of Co-branded Products with Eco-labels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Junru Li; Maria Cristina Mincic; [2020-06-25]
  Nyckelord :co-branding; eco-label; brand equity; eco-label equity; perceived fit; ease of transfer; product evaluation; purchase intention;

  Sammanfattning : MSc Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Visualisering av stadsmodeller på webben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Patrik Sylve; Alfred Hildingson; [2020]
  Nyckelord :geografisk informationsteknik; CityJSON; CityGML; stadsmodeller; 3D WebGIS; visualisering; visualiseringsformat; 3D city models; visualisation format; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the technological developments and the access to 3D geographical data is increasing the usage of city models in planning is becoming more important. City models have traditionally mainly been used for visualization but are now an important tool for analysis. LÄS MER

 3. 3. Tillbaka till verkligheten : En kvalitativ studie om vilka förutsättningar chefer behöver för att implementera kunskaper från ett ledarskapsprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elina Gredemyr; Elin Hjerén; [2020]
  Nyckelord :Training of transfer; leadership training programs; training motivation; training outcomes; implementation of leadership programs.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att det finns svårigheter för deltagare av ledarskapsutbildningar att implementera kunskaper de får med sig från utbildningen till sitt arbete. Detta kan bli en förlust både för organisationen samt för deltagarens kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Vem har nytta av en siffra? : -      en fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Karin Halldorf; [2019]
  Nyckelord :Improvement knowledge; information transfer; pain rating; mitigate symptoms; consensus.; Förbättringskunskap; informationsöverföring; smärtskattning; symtomlindring; samsyn.;

  Sammanfattning : Vem har nytta av en siffra?– En fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.   Bakgrund: Palliativ vård, vård i livets slut, ändrar fokus från bot till lindring. LÄS MER

 5. 5. Fabrication and Evaluation of Perovskite LaCrO3 Nanoparticles as Catalyst for Electrochemical Ammonia Synthesis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Mathilda Ohrelius; [2019]
  Nyckelord :nitrogen reduction reaction; electrochemical ammonia synthesis; catalyst; perovskite; LaCrO3; fuel cell; renewable energy; Science General;

  Sammanfattning : As our way of living exploits the resources of the earth and our energy use keeps on increasing, we are now facing a climate crisis never seen before in modern time. To face these consequences and try to ease the harm we need to transform our extraction and use of energy. LÄS MER