Sökning: "eating behaviour"

Visar resultat 11 - 15 av 81 uppsatser innehållade orden eating behaviour.

 1. 11. Evaluating how Non-player Character personalities affect the game experience in Future Happiness Challenge

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Niklas Nermansson; [2016]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Non-Player Character; Personalities; Behavior Tree; Artificiell intelligens; Non-Player Character; Personligheter; Behaviour Tree;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence (AI) is used in many games and quite often the Non-Player Character(NPC)s simulate humans. To make the human NPCs believable and feel alive they need to be as human-like as possible in their behaviour. LÄS MER

 2. 12. Hästens beteende i en aktiverande grupphästhållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabelle Lexing; Lydia Östlund; [2016]
  Nyckelord :Active Stable; inhysningssystem; grovfoderautomat; ättid; häst;

  Sammanfattning : The horse is by nature a grazing prey and herd animal. Several studies indicate that traditional stabling with restricted feeding is not adequate to prevent stereotypic behaviour in horses. An active loose housing system allows horses to move more unobstructed in herds and to eat almost any hour of the day. LÄS MER

 3. 13. Kampen mellan kropp och psyke : Diabulimikers upplevelser av sin sjukdom

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Carl Morén; Patrik Oom; [2016]
  Nyckelord :Diabulimia; Diabetes mellitus type 1; Eating disorder; Weight control; Body image; Experiences; Blog; Diabulimi; Diabetes mellitus typ 1; Ätstörning; Självbild; Viktkontroll; Upplevelser; Blogg;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 1100 personer årligen i diabetes mellitus typ 1 [DMT1] vilket ställer höga krav på individen vad gäller kost, träning och insulinbehandling. Unga kvinnor med DMT1 lider ökad risk att utveckla ett stört ätbeteende vilket kan leda till kontinuerligt försummande av insulinbehandlingen för att gå ned i vikt (diabulimi). LÄS MER

 4. 14. Chicory and red clover silage to growing/finishing pigs and its influence on pigs' behaviour

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Janina Nihlstrand; [2016]
  Nyckelord :pig behaviour; silage; social interactions; time budget;

  Sammanfattning : Even though roughage is a part of the natural diet for pigs, the majority of today’s pigs do not have access to it. The time the pigs in modern production system spend on eating is very short, it could be as little as 15 minutes per day. This could lead to digestive or behavioural problems. LÄS MER

 5. 15. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Gulseren Tasci; Tetyana Schönning; [2016]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; BPSD; non-pharmacological interventions; effect; Alzheimers sjukdom; BPSD; icke-farmakologiska metoder; effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen avdemenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas ökakraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta avbeteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation,depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar,rastlöshet och apati. LÄS MER