Sökning: "eating behaviour"

Visar resultat 16 - 20 av 81 uppsatser innehållade orden eating behaviour.

 1. 16. Correlations between Health and Communication Trends: An Analysis of the Impact on Swedish Supermarkets

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna-Louisa Werner; Amelie Hartung; [2016]
  Nyckelord :Health; Communication; Social Media; Health Trends; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the development of health trends in Sweden, since it is argued that they will prevail and even become more extreme in the near future. Supermarkets will have to understand the impact of those health trends on consumer behaviour and therefore are required to comprehend the sociological, cultural and psychological factors behind these. LÄS MER

 2. 17. Kvinnors förhållningssätt till kropp och ätande : om ätbeteende, kroppsmissnöje och ålders samband med den självmedvetna emotionen skam

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ann Brocker; [2016]
  Nyckelord :objectification theories; self-conscious emotions; body dissatisfaction; body image; body shape; shame; body shame; moral; eating behaviour; bulimia; anorexia; age; women; cultural norms; Objektifiering; objektifieringsteorier; självmedvetna emotioner; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning; kroppsform; skam; moral; ätbeteende; bulimi; anorexi; ålder; kvinnor; kulturella normer;

  Sammanfattning : Undersökningen som är en korrelationsstudie från ett sociokulturellt perspektiv vände sig till kvinnor i en normalpopulation. Deltagarna var mellan 19 och 59 år. Ett syfte var att undersöka samband mellan kroppsmissnöje, skam och känslor, attityder och beteenden kopplade till ätande. LÄS MER

 3. 18. Ortorexi : När det hälsosamma blir ohälsosamt

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Persson Persson; Emily Gustad Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Orthorexia; Ortorexi;

  Sammanfattning : Orthorexia is generally difficult to define, it takes place in an unhealthy behaviour where individuals is obsessed with eating “clean” food and a fitness lifestyle. Todays standards is based on strong, lean and healthy bodies and this behavior is emerging and become more difficult to discover. LÄS MER

 4. 19. Jag kan ju inte säga himmel och pannkaka vad du har gått ner i vikt! : Hur skolsköterskor upptäcker och bemöter elever med ätstörningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Inborr; Lovisa Norlin; [2015]
  Nyckelord :eating disorders; school nurse; encounter; lived world; interview; ätstörningar; skolsköterska; bemötande; livsvärld; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar i skolan som är missnöjda med sina kroppar tenderar att börja experimentera med mat och träningsvanor vilket kan leda till en ohälsosam kroppsuppfattning. Sociala medier tillsammans med andra media spelar en stor roll i hur de påverkar framförallt kvinnor. LÄS MER

 5. 20. Hästhållningens påverkan på prevalensen av stereotypier hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mia Hedlund; [2015]
  Nyckelord :häst; stereotypi; hästhållning; beteende; foder; motion;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hästhållningens effekter på förekomsten av stereotypier hos hästar. Jag kommer även att diskutera hur hästhållningen påverkar förekomsten av stereotypier, varför vi håller hästar så att de utvecklar stereotypier och hur förekomsten av dessa kan förebyggas. LÄS MER