Sökning: "eating behaviour"

Visar resultat 21 - 25 av 93 uppsatser innehållade orden eating behaviour.

 1. 21. Jag kan ju inte säga himmel och pannkaka vad du har gått ner i vikt! : Hur skolsköterskor upptäcker och bemöter elever med ätstörningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Inborr; Lovisa Norlin; [2015]
  Nyckelord :eating disorders; school nurse; encounter; lived world; interview; ätstörningar; skolsköterska; bemötande; livsvärld; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar i skolan som är missnöjda med sina kroppar tenderar att börja experimentera med mat och träningsvanor vilket kan leda till en ohälsosam kroppsuppfattning. Sociala medier tillsammans med andra media spelar en stor roll i hur de påverkar framförallt kvinnor. LÄS MER

 2. 22. Changing food choices in a changing city : Vietnamese youth in contemporary Hanoi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturantropologiska avdelningen

  Författare :Tommi Helmisaari; [2015]
  Nyckelord :Vietnam; Fast food; Youth; Street Food; Hanoi; Public Space; Food;

  Sammanfattning : ABSTRACT   This thesis discusses the changing society and how the urban setting affects how and where people spend their time socializing and eating. The city of Hanoi has undergone changes, which have had an impact on people’s movements, consumption choices and street traders’ livelihood in the city. LÄS MER

 3. 23. MEAT & TALK : Creating discussions and promoting change with food and design

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Jenny Markstedt; [2015]
  Nyckelord :meat consumption; food; participatory design; sustainability; carbon dioxide;

  Sammanfattning : Meat is both a sensitive and current subject with daily reports on its environmental affects, animal well-being and our health. Meat consumption in Sweden has risen with around 40 percent since 1990 and the carbon footprint from the meat industry is today almost as big as the carbon footprint from all cars, boats, train and airplanes together. LÄS MER

 4. 24. "Fixar jag till mig så kommer jag må bra" : En kvalitativ studie om kuratorers uppfattning om kroppsfixering hos unga kvinnor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sabina Sandberg; Therese Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :Body fixation; counselors; young women; body ideals; body dissatisfaction; body control; body; Kroppsfixering; kurator; unga kvinnor; kroppsideal; missnöje över kroppen; kroppskontroll;

  Sammanfattning : This study examines counselors understanding of body fixation (alt: body image fixation) as a social problem among young women aged 15-25 years. Earlier research on this subject highlights the standards and ideals placed on the female body where happiness is associated with a slim body figure. LÄS MER

 5. 25. Hästhållningens påverkan på prevalensen av stereotypier hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mia Hedlund; [2015]
  Nyckelord :häst; stereotypi; hästhållning; beteende; foder; motion;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hästhållningens effekter på förekomsten av stereotypier hos hästar. Jag kommer även att diskutera hur hästhållningen påverkar förekomsten av stereotypier, varför vi håller hästar så att de utvecklar stereotypier och hur förekomsten av dessa kan förebyggas. LÄS MER