Sökning: "eating behaviour"

Visar resultat 6 - 10 av 93 uppsatser innehållade orden eating behaviour.

 1. 6. ”Det kan ibland vara en ingång till att nå patientens tankar och känslor och på så sätt påverka deras förhållningssätt till sig själva och andra” : En kvalitativ intervjustudie om en grupp fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av sitt arbete inom den svenska ätstörningsvården.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sally Berg; Madeleine Holm; [2017]
  Nyckelord :Physiotherapy; eating disorder; physical activity; compliance;

  Sammanfattning : Bakgrund Ätstörningar är psykiatriska tillstånd som innefattar problem som nedsatt kroppsuppfattning och stegrad muskelspänning. En ökad risk för att hamna i ett ohälsosamt träningsbeteende finns. Fysioterapeutisk behandling syftar till att hjälpa patienterna återfå en realistisk självbild och en positiv upplevelse av kroppen. LÄS MER

 2. 7. Feeding beaviour of slaughter pigs (Sus Scrofa) kept in a Swedish conventional system

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Karlsson; [2017]
  Nyckelord :slaughter; pig; conventional; feeding; behaviour; frustration; stress;

  Sammanfattning : The management and keeping of slaughter pigs are normally highly controlled and achieving a good feed effiency is one of the pork industriy’s main goals. When being kept in a conventional system the pigs do not have a good opportunity to perform natural feeding and foraging behaviours which could lead to frustration and a negative welfare. LÄS MER

 3. 8. Tidsbudget för frilevande och uppstallade hästdjur samt dess inverkan på ättid och ätbeteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Rosie Johannesson; [2017]
  Nyckelord :dygnsrytm; hästar; födosöksbeteende; stereotypa beteenden;

  Sammanfattning : Frilevande hästdjur lever i familjegrupper i stäpplandskap där gräs är den huvud-sakliga födan. De frilevande hästdjuren spenderar stora delar av dygnet åt att vandra och söka föda. Dagens uppstallade hästar spenderar stora delar av dygnet installade i en box, spilta eller hage med begränsad tillgång till föda. LÄS MER

 4. 9. Reaktioner på triggers och hägnutnyttjande hos dholen (Cuon alpinus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sanna Krafft; [2017]
  Nyckelord :Dhole; Cuon alpinus; vokalisering; beteenden; trigger; hägnutnyttjande;

  Sammanfattning : The dhole (Cuon alpinus) is a highly social species that lives in groups and communicates through a broad repertoire of sounds both in captivity and in the wild. The dhole is classified as endangered since 2004 by the IUCN red list. LÄS MER

 5. 10. Modelling on Social Media: Influencing Young Adults’ Food Choices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Eva Hoogstins; [2017]
  Nyckelord :social modelling; eating behaviour; food choice; remote confederate; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate whether social media influence young adults’ food choices through social modelling. Before the main study, a pilot was conducted to improve and develop scales for measuring the influence of social modelling, as well as some control variables. LÄS MER