Sökning: "eating disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden eating disorder.

 1. 1. #EATINGDISORDERFAMILY En netnografisk studie om anorexia nervosa och Instagram som forum för recovery

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jaqueline Lundvall; Malin Bergius; [2018-02-06]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Instagram; recovery; social identity; community;

  Sammanfattning : The act of engaging in online communities on social media has become ratherusual. Individuals diagnosed with mental illnesses such as anorexia nervosa thattake part of said online communities do so with the aim to communicate with likeminded,allowing them to both to express thoughts as well as receive point ofviews expressed by others. LÄS MER

 2. 2. En sund själ i en sund kropp : Hälsofrämjande faktorer som bidragit till att unga kvinnor tillfrisknat från ätstörning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Silfversten; Hannah Berglund; [2018]
  Nyckelord :anorexia nervosa; bulimia nervosa; eating disorders; health promotion; health; women; anorexia nervosa; bulimi; hälsa; hälsofrämjande; hälsopromotion; kvinnor; ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Man kan se att en stor andel unga kvinnor lider av ätstörning samtidigt som det ä rbrist på kunskap om vilka hälsopromotiva åtgärder som är viktiga vid tillfrisknande. Syftet med studien var att undersöka vilka hälsofrämjande faktorer som bidragit till att unga kvinnor tagit sig ur en ätstörning. LÄS MER

 3. 3. Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Annie Andersson; Rebecca Björkén; [2018]
  Nyckelord :dysmenorrhea; menorrhagia; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; oligomenorrhea; amenorrhea; kraftig menstruationssmärta; riklig menstruationsblödning; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; oregelbunden menstruation; menstruationsbortfall;

  Sammanfattning : Introduktion: Många kvinnor påverkas negativt av fysiska och psykiska besvär under sin menstruationscykel. Det råder idag stor kunskapsbrist om hur subkliniska menstruella besvär som kraftig menstruationssmärta, riklig menstruationsblödning, premenstruellt syndrom, premenstruellt dysforiskt syndrom, oregelbunden menstruation och menstruationsbortfall kan lindras utan att använda läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helena Freiholtz; Anna Wessberg; [2018]
  Nyckelord :ätstörningar; AN Anorexia Nervosa ; tvångsvård; LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård ; ofrivillig vård; mentalisering; behandlingsmedverkan; eating disorders; compulsory treatment; coercive treatment; involuntary treatment and treatment refusal; mentalizing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) utifrån en psykologisk ram, för att nå fördjupad förståelse för deras erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva deltagare. LÄS MER

 5. 5. ERIKSBERGSGÅRDEN’S EATING DISORDER TREATMENT UNIT: PATIENT CHARACTERISTICS AND TREATMENT OUTCOME

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Rebecka Jansson; [2018]
  Nyckelord :Keywords: Eating disorder; psychiatric comorbidity; anorexia; bulimia; binge eating disorder; EDNOS; Riksät; Stepwise; TSS-2;

  Sammanfattning : Introduction: Eating disorders are serious psychiatric disorders that often require specialized care. Associated psychiatric comorbidity is frequent, with the most common comorbid conditions being anxiety and mood disorders. Eriksbergsgården in Örebro is one of Sweden’s specialized eating disorder treatment units. LÄS MER