Sökning: "eating"

Visar resultat 1 - 5 av 1077 uppsatser innehållade ordet eating.

 1. 1. Förekomst av ätstörning hos 70-åringar - baserat på data från H70-studien

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Berggren; Linn Cornéer; [2023-03-30]
  Nyckelord :Ätstörningsymtom; psykisk ohälsa; äldre; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar ökar i samhället idag och är vanligt i kombination med depression och andra psykiska sjukdomar. Att undersöka ätstörning utifrån H70-studien kan ge en inblick i hur stor andel av 70-åringar i allmänhet som har ätstörningstankar, vilket då kan ge vårdpersonal mer kunskap och förståelse för denna problematik. LÄS MER

 2. 2. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-03-30]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 3. 3. SPEGLA VERKLIGHETEN ELLER DET VACKRA, LYCKLIGA LIVET? En kvantitativ studie om medelålders kvinnors attityder till normbrytande- och stereotypisk kvinnlig klädreklam.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida Bolin; Lisa Johnsson; Emma Jood; [2023-03-10]
  Nyckelord :Femvertising; Stereotypical advertising; Norm-breaking advertising; Normbrytande reklam; Stereotypisk reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Executive summary The advertising industry is growing more than ever and is thought to be one of the most influential institutions in society by some researchers. What’s even more interesting is the connection between advertising and its tremendous effects on individuals as well as society at whole. LÄS MER

 4. 4. Impact of COVID-19 pandemic on the diet, lifestyle, and well-being of young Swedes participating in the I.Family study.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lisianne Passos Luz; [2023-01-09]
  Nyckelord :COVID-19; lifestyle; diet; physical activity; well-being; young people;

  Sammanfattning : Introduction: Globally, the COVID-19 pandemic has caused social disruptions that have led to changes in our lives. Young people may be especially susceptible to disruptions during their formative years. LÄS MER

 5. 5. Sockerskattens roll i utvecklingen av hälsosamma matvanor för barn - en studie som belyser hur en sockerskatt kan påverka svenska livsmedelsföretag.

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gabriella Falk; [2023]
  Nyckelord :Socker; livsmedel; barnmat; sockerskatt; matvanor; folkhälsa; livsmedelsföretag; samhällsekonomi; beslutsteori; strategi;

  Sammanfattning : Allt fler länder börjar se ett växande folkhälsoproblem samt att det samhällsekonomiska perspektivet påverkas negativt till följd av en hög sockerkonsumtion bland befolkningen. I Sverige har man börjat se en minskning av direktkonsumtionen av socker (råsocker och bitsocker) samtidigt som intaget av socker i form av choklad, konfektyr som bakverk, godis samt läskedrycker har ökat kraftigt. LÄS MER