Sökning: "echo"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet echo.

 1. 1. DEFORMABLE IMAGE REGISTRATION OF SPINE MAGNETIC RESONANCE IMAGES WITH ELASTIX FOR DETAILED CHARACTERIZATION OF DISC LOADING BEHAVIORS

  Master-uppsats,

  Författare :Zainab Sirat; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Registration; MRI; Spine;

  Sammanfattning : Purpose: This work aimed to develop an optimized strategy for registration of spine magnetic resonance (MR) images acquired with and without spinal loading, as well as evaluate the quality of the registration strategy with commonly used quality assessment methods. Method: Previously collected MR images of the lumbar spine of 37 individuals were re analyzed. LÄS MER

 2. 2. Momentum and Trend in Sweden: Enhancing profits and limiting downside risk by using indicators from different time horizons

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alan Dari Lindahl; Jan Wiki; [2020-07-07]
  Nyckelord :momentum; momentum crash; echo; trend; moving averages; cross-section; downside risks; predictability; factor models; turnover; transaction costs;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Ekolodsmätningars förhållning mot olika insamlings- och interpolationsmetoder : En fallstudie på sjön Öjaren, Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Karlsson; Benjamin Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Single-beam echo sounder; cross sections; depth model; interpolation; HydroLite; Enkelstrålsekolod; tvärsektioner; djupmodell; interpolation; HydroLite;

  Sammanfattning : Traditionellt har större fartyg bestyckade med ekolod använts för att utföra batymetriska mätningar av sjö- och havsbottnar. Att utföra mätningar i grunda vatten har varit problematiskt eftersom större fartyg inte kan nå dessa grunda vatten. LÄS MER

 4. 4. Black-Blood Phase Contrast Magnetic Resonance Imaging using Stimulated Echo Acquisition Mode : Pulse Sequence Development

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Reenalyn Borromeo; [2020]
  Nyckelord :MRI; phase contrast; black blood; STEAM; myocardial motion; MRI; magnetisk resonanstomografi; faskontrast; blodutsläckning; STEAM; myokardiell rörelse;

  Sammanfattning : Doppler echocardiography is the conventional method for measurement of myocardial motion. However, the same clinical parameters can be measured with phase contrast magnetic resonance imaging (MRI). LÄS MER

 5. 5. Undersökning av flexibel implementation för hantering av multipla rösttjänster

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Viktor Brandt; Jesper Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Google assistant; Amazon Alexa; Dialogflow; Siri; röststyrningtjänster; IoT; Golang; Webhook; Google Home Mini; Echo Dot v2;

  Sammanfattning : Att välja vilken eller vilka röststyrningstjänster man som företag vill stödja kan i dagens läge vara ett svårt val att göra. Det kan även var så att man inte har resurser att göra två olika implementationer. LÄS MER