Sökning: "eco material"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden eco material.

 1. 1. Innovation Adoption for Eco Materials in the Construction Industry in Sweden: How Three Players Can Actively Foster the Adoption Process - A Case Study on the Material Hempcrete with the Company House of Hemp

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Marija Jefimova; Sophia Tafertshofer; [2021-07-06]
  Nyckelord :Swedish construction industry; innovation adoption; hempcrete; eco material;

  Sammanfattning : The construction industry is currently experiencing environmental problems associated withgreenhouse gas emissions, in particular due to the extensive use of unsustainable materials. Inthis regard, the industry is in need of alternative solutions, one of which is the introduction ofinnovative green materials. LÄS MER

 2. 2. Japanese Knotweed as an alternative material

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Beata Salonen Ripa; [2021]
  Nyckelord :Japanese knotweed; Reynoutria japonica; Fallopia japonica; Polygonum cuspidatum; invasive species; alternative material; eco friendly material; Arts and Architecture; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Japanese knotweed, or Parkslide in Swedish, is considered one of the world’s most invasive species. The aim of this project was to explore and investigate the possibility of utilizing this alternative material, and by doing so, help restrict and limit the expansion of the plant. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av två stomsystem för byggnader- skillnaden mellan trä- och betongstommar ur klimatpåverkansynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maikel Aro; Mattias Isak; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jorden genomgår idag klimatförändringar och den största faktorn till detta är allaväxthusgaser som släpps ut, som människan dessutom ansvarar för. I Sverige stårbyggsektorn för en dryg femtedel av den klimatpåverkan som finns i landet och står därförinför stora utmaningar i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Hopp i relation till hoten mot biosfären

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Anneli Sund Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Bruno Latour; ekoteologi; emergens; eskatologi; eukaristi; Daniel Brunner; hopp; klimathot; klimatkris; materialitet; miljöhot; miljökris; Petra Carlsson Redell; politisk teologi; relationalitet; resilient hopp; uppståndelse ömsesidighet;

  Sammanfattning : This thesis explores how hope in relation to the threats to the earth’s biosphere can be formulated theologically. The starting-point is a questioning of hope raised by the French sociologist and anthropologist Bruno Latour. In Facing Gaia. LÄS MER

 5. 5. Hållbara produktegenskapers påverkan på köpintentionen hos konsumenter : i den svenska fast fashion-industrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Haglund; Matilda Ullbrandt; Emma Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Fast fashion; Textile industry; Purchase intention; Sustainable attributes; Sustainability attributes; Sustainability; Environmental attributes; Ethical attributes; Regression analysis; Fast fashion; Textilindustrin; Köpintention; Hållbara attribut; Hållbarhetsattribut; Hållbarhet; Miljömässiga attribut; Etiska attribut; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Textilindustrin en av nutidens smutsigaste industrier och inte minst fast fashion-industrin haren väldigt stor negativ påverkan på miljön. Trots det framhäver marknadsföringen hos många av de största fast fashion-företagen idag hållbara produkter. LÄS MER