Sökning: "eco-driving"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet eco-driving.

 1. 1. On-board Driver’s Assistance and Assessment System

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Paweł Damps; Jacek Czapla; [2018]
  Nyckelord :Driver’s Behaviour; Driver’s Evaluation; Driving Style; Eco-Driving; Internet of Things; Real-Time Vehicle Tracking; Skills Assessment; Spider Chart;

  Sammanfattning : The goal of this work is a design and implementation of an on-board driver’s assistance and assessment system. The system overcomes the problem that typical evaluation of skills is performed by experts who may be subjective and are able to consider only a limited number of factors and indicators. LÄS MER

 2. 2. Eco-driving assistant application

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Amanda Eliasson; Robin Timan; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; Gamification; Android; eco-driving; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global environmental impact made by cars is substantial and will always be in focus when discussing climate change and our carbon footprint. Eco-driving has long been a given set of general rules for drivers to follow such as smooth acceleration. LÄS MER

 3. 3. Simulatorbaserad träning av Eco-driving

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Viktor Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Eco-driving; simulator; education; transfer; fidelity; Eco-driving; simulator; utbildning; överföring; fidelitet;

  Sammanfattning : Användandet av simulatorer i utbildningar ökar mer och mer. Simulatorer har använts inom pilotutbildningar och inom medicinsk utbildning länge och det finns mycket forskning som stödjer deras effektivitet. Nu har simulatorerna blivit mer tillgängliga i och med den tekniska utvecklingen och har börjat användas för förarutbildningar. LÄS MER

 4. 4. Knowledge base and perception on sustainability in the long-haul transport sector in Brazil

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Joel Svensson; [2018]
  Nyckelord :Brazil; eco-driving; Euro classes; Heavy duty transport; Scania; long-haulage; logistics service providers; sustainability; trucks; energy efficiency;

  Sammanfattning : demand for truck transportation is increasing and in the shadow the CO2 (carbon dioxide) emissions. In many parts of the world the majority of the transportation of goods is done by long-haulage trucks. More than 60% of all goods transported in Brazil are made by trucks (André Luiz Cunhaa, 2011). LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av åtgärder för minskad energianvändning för PostNord Sveriges transporter i Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Erik Holmberg; Niklas Simm; [2018]
  Nyckelord :Transporter; Lag om energikartläggning; energianvändning; miljölogistik; PostNord;

  Sammanfattning : År 2014 utfärdades Lag om energikartläggning i stora företag(SFS 2014:266). Lagen syftar till att minska stora företags miljöpåverkan genom att främja minskat energianvändande. LÄS MER