Sökning: "eco-label equity"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden eco-label equity.

 1. 1. Factors Influencing Consumers’ Purchase Intention of Co-branded Products with Eco-labels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Junru Li; Maria Cristina Mincic; [2020-06-25]
  Nyckelord :co-branding; eco-label; brand equity; eco-label equity; perceived fit; ease of transfer; product evaluation; purchase intention;

  Sammanfattning : MSc Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Värdering av ekologisk gradering - Super(eko)logiskt? : En mätning av styrkan i varumärkets miljömärkning - ur ett konsumentperspektiv  

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Andersson; Nina Moilanen; [2014]
  Nyckelord :Compromise effect; eco-labels; organic eco-label; organic premium eco-label; symbolic benefits; experiential benefits; quality; loyalty; brand equity; willingness to pay; coffee; : Kompromisseffekt; miljömärkningar; ekologisk miljömärkning; superekologisk miljömärkning; symboliska fördelar; erfarenhetsmässiga fördelar; kvalitet; lojalitet; brand equity; betalningsvilja; kaffe;

  Sammanfattning : Då det ur ett konsumentperspektiv finns ett stort intresse för att kombinera olika miljöperspektiv i en enhetlig märkning samtidigt som forskning visar att en kombination av olika märkningar genererar en ökad betalningsvilja, åsyftar denna studie att undersöka hur dessa två respektive typer av märkningssätt påverkar konsumentens preferenser av varumärket samt hur dessa preferenser skiljer sig åt. Föreliggande studie testar dessutom huruvida Simonsons (1989) teori om kompromisseffekter är applikabel för att öka konsumenters preferenser för ekologiska produkter när ett superekologiskt alternativ tillförs ett valset med ett konventionellt och ett ekologiskt alternativ. LÄS MER

 3. 3. Environmental CSR-initiatives influence on Brand Equity : a Case of Eco-Labeling

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Rewa Anabtawi; Berivan Amin; [2013]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Brand Equity; Environmental CSR; Brand Management; Consumer; Attitude; Eco-Labeling;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether environmental eco-labeling CSR-initiatives have an impact on brand equity. Specifically, if Swan eco-labeling on Ariel’s detergents have an impact on Ariel´s brand equity from a consumer’s perspective. LÄS MER