Sökning: "ecological age"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden ecological age.

 1. 1. ”Jag är en mur, och mina bröst är som torn. Men inför honom måste jag ge mig.” : Relationer och gudsbilder mellan De Älskande i Höga Visan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Kling; [2023]
  Nyckelord :Song of Songs; images of God; Sallie McFague; relationships; Imago Dei; Höga Visan; gudsbilder; Sallie McFague; relationer; Imago Dei;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to discuss which relationships and images of God exist between the Lovers in the Song of Songs. Theologian Sallie McFague's thoughts on the image of God as lover from Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age form the framework from which I conduct my analysis. LÄS MER

 2. 2. Preschool- Based Language Support for Language Learning Children in Europe

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Caroline Schuldt; [2022]
  Nyckelord :second language learning children; migration background; preschool; language support;

  Sammanfattning : Children with a migration background already have lower language competencies when they enter preschool than children without, which has an impact on their further language development as well as their acquisition of written language and their further educational biography. The early identification and support of children with special language support needs is of great importance in view of the existing educational inequalities. LÄS MER

 3. 3. Støtte til barn og ungdommer innom autismespekteret : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Nazia Ibrar Naqvi; [2022]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; forms of support in autism spectrum disorder; atferdsterapi; ecological system theory; parents’ own experiences and experiences from habilitation; school; nursery and personal assistance;

  Sammanfattning : Background: The autism spectrum disorder is increasing in our society. Autism is a spectrum of conditions characterized by difficulties in understanding. Symptoms of autism can change with a right support. LÄS MER

 4. 4. Multifunktionalitet i mikroformat : gestaltning av en urban mikroskog med fokus på biologisk mångfald samt barns tillgång till natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Molly Owen; [2022]
  Nyckelord :urbanekologi; urbana skogar; mikroskogar; Miyawakimetoden; lekvärden;

  Sammanfattning : Med den förtätning som många städer genomgår idag har möjligheterna för människor att komma i kontakt med naturen minskat. Barn och unga är en av de åldersgrupper som har förlorat mest daglig kontakt med natur. LÄS MER

 5. 5. The Biogeographical Extent and Global Synchronicity of the Late Miocene Reticulofenestra pseudoumbilicus Paracme

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Joseph Asanbe; [2022]
  Nyckelord :late Miocene; biogenic bloom; nannofossil biostratigraphy; paleo-productivity; Reticulofenestra size variation;

  Sammanfattning : Previous biostratigraphic studies in the Indian Ocean, equatorial Pacific, Atlantic Ocean and the Caribbean Sea document the temporal disappearance of Reticulofenestra pseudoumbilicus in the late Miocene (Tortonian age). This interval has been subsequently defined as the R. pseudoumbilicus paracme. LÄS MER