Sökning: "ecological modernization"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden ecological modernization.

 1. 1. Forest damage in the eyes of scientists : framing damage perspectives in Swedish forestry

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Maria Jägerborg; [2022]
  Nyckelord :forest damage; frame analysis; discourses; scientists; qualitative interviews;

  Sammanfattning : Forest damage is a complex concept. Damaging agents appear naturally in ecological systems, but forest management also impacts their quantities. Damage can also be viewed from its interactions with a social system, where it appears and is understood. LÄS MER

 2. 2. The Paradox of Green Development : A Critical Discourse Analysis of the European Green Deal with a Specific Focus on Electric Vehicles

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Mona Rafieefar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are central to sustainability policy solutions in the European Union (EU). In policy documents published by the European Commission (EC), a transition to electric vehicles is supported by sociotechnical imaginaries of energy efficiency, economic growth, and environmental protection. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet och vägen mot en bättre värld : En kritisk granskning av den svenska modellen som förebild för hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Bergkvist; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Political Ecology; Ecological modernization; Coloniality; Hållbarhet; Politisk Ekologi; Ekologisk modernisering; Kolonialitet;

  Sammanfattning : Handlingsplanen för Agenda 2030 är ett viktigt dokument eftersom det lägger fram visionen för Sveriges framtida arbete med hållbar utveckling. Sverige vill visa omvärlden att tillväxt och välfärd är fullt möjliga samtidigt som vi värnar om miljön. LÄS MER

 4. 4. Circular Economy in Sweden: a critical discourse analysis of the Swedish government’s strategy to transition

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Marcus Aronsson; [2021]
  Nyckelord :circular economy; sustainable development; critical discourse analysis; policy analysis; treadmill of production; ecological modernization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The concept of a circular economy (CE) has gained traction in the EU as a pathway towards sustainability. However, beyond the goal of closing resource loops there is no consensus on the key components of CE. LÄS MER

 5. 5. Carbon Storylines : The discursive struggle over carbon offsets as a decarbonization pathway in the Swedish Climate Policy Framework

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Sandra Ideskär; [2021]
  Nyckelord :Carbon Offsets; Storyline; Argumentative Discourse Analysis; Policy Discourse;

  Sammanfattning : This study addresses discourses and how they affect climate policy, through the example of carbon offsets as a tool to reach domestic emissions reductions in the Swedish Climate Policy Framework. An interpretation of Maarten Hajer’s argumentative discourse analysis is applied to understand the ideas and arguments that inform the policy debate on carbon offsets as a supplementary measure in this policy process. LÄS MER