Sökning: "ecological sustainability"

Visar resultat 1 - 5 av 1097 uppsatser innehållade orden ecological sustainability.

 1. 1. Regenerating Land, Regenerating Self: Towards a Care-full Regeneration Cycle of Inner-Outer Transformation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Rahel Könen; Clara Wessel; [2024]
  Nyckelord :Land Regeneration; Inner-outer Transformation; Ethics of Care; Regenerative Sustainability Transformations; Affirmative Political Ecology; Relational Turn; Care-full Regeneration Cycle; Emergence; Social Sciences;

  Sammanfattning : The world needs rapid transformation if we are to shift towards more just and regenerative socio-ecological futures. In merging scholarly fields of transformation studies, regeneration and ethics of care this thesis explores the connection between inner-outer regeneration through the in-depth study of a transformative caring process. LÄS MER

 2. 2. Affärsystem och Lean : En kvalitativ studie om hur affärssystem kan stöttasmå- och medelstora företag att arbeta enligt Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Leon Thorelli; August Theorin; [2024]
  Nyckelord :Lean; affärssystem; IT-integration; realtidsinformation; pull-produktion; push-produktion; SME; processoptimering; hållbar utveckling; överproduktion.;

  Sammanfattning : Abstrakt SME-företag inom tillverkning kommer under 2000-talet möta oförutsägbara, högfrekventa marknadsförändringar på grund av global konkurrens. Den fjärde industriella revolutionen (samlingsterm för nya intelligenta digitala teknologier i tillverknings- och industriprocesser) gör att nya utmaningar måste mötas som inte bara fokuserar på förbättrade tillverkningsprocesser men också ställer krav på en digital transformation. LÄS MER

 3. 3. "That's Mother Earth, bro." : En multimodal (eko)kritisk diskursanalys av dokumentärserien Down to Earth with Zac Efron

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alice Carlström; Fanny Rydén; [2024]
  Nyckelord :ecocriticism; climate communication; popular culture; utopia; documentary; ekokritik; klimatkommunikation; populärkultur; utopi; dokumentär;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnade att undersöka om den utopiska dokumentärserien Down to Earth with Zac Efron, vars syfte är att inspirera till engagemang för klimatkrisen, förmedlar motsägelsefulla budskap i form av ojämlika maktförhållanden mellan människa och natur samt mellan människor. Tidigare studier på i huvudsak dystopisk miljöinriktad Hollywoodfilm, samt till viss del dokumentärer, har visat att dominanta förhållanden ofta förekommer. LÄS MER

 4. 4. Fungi as a potential solution to microplastic pollution: A qualitative study examining the opportunities and obstacles of implementing mycoremediation in Swedish agricultural soils from a perspective of ecological sustainability

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julia Zajac; [2023-11-08]
  Nyckelord :mycoremediation; ecological sustainability; sustainable development; microplastics; fungi;

  Sammanfattning : The world is facing microplastic pollution in almost all areas, as a result of increased manufacture and use of plastics in recent years. One of the most highly polluted environments are agricultural soils, which are estimated to contain up to 14 percent of all microplastic pollution. Few effective methods exist to solve this problem. LÄS MER

 5. 5. Med sikte mot en hållbar stad: En kvalitativ studie av konflikthantering och hållbarhetsdefinitioner i Halmstad kommuns översiktsplan Framtidsplan 2050.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Cornelia Brandt Nielsen; [2023-10-18]
  Nyckelord :social sustainability; ecological sustainability; urban planning; conflicts; resilient sustainable cities; weak sustainability; strong sustainability; development conflict; Halmstad;

  Sammanfattning : Cities all throughout the globe try to balance a rising population with sustainability. Urban growth is essential for overall development, according to the sustainable development goals. The contradiction between prioritising growth and making sure residents' demands are met presents a challenge to urban planners. LÄS MER