Sökning: "econometrics"

Visar resultat 1 - 5 av 853 uppsatser innehållade ordet econometrics.

 1. 1. Employment Effects of the FIFA World Cup on Host Nations : An Event Study

  Master-uppsats, Jönköping University

  Författare :Felix Wettborg; [2022]
  Nyckelord :Econometrics; Mega Sports Events; Event Economics; Difference-In-Difference; Employment; Two-Ways Fixed Effects Difference-in-Difference; Event Study; Staggered Adoption; World Cup; Soccer; FIFA;

  Sammanfattning : The employment effect of hosting the FIFA world cup has been researched multiple times with city, municipality, or state data using a variety of methods. Arguably, the Difference-In-Difference (DID) method, first used by Hotchkiss et al. LÄS MER

 2. 2. Globaliseringens effekt på inflationen : En fallstudie om mindre ekonomier inom OECD är känsligare förglobala faktorer än större ekonomier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Ricky Backman; Emelie Berg; [2022]
  Nyckelord :Inflation; globalisering; makroekonomi; Phillipskurvan; arbetslöshet; penningpolitik; handel;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att försöka skapa en utökad förståelse för hur känsligt ett landsinflation är för globala faktorer i förhållande till storleken på dess ekonomi samt ifrågasättaden traditionella Phillipskurvans teori. Fallstudien grundar sig i en kvalitativ metod i form avinsamling och analys av tidigare forskning och en ekonometrisk modellstudie för attanalysera hur utvalda variabler påverkar inflationen. LÄS MER

 3. 3. The Effect of Pre-exposure Prophylaxis for HIV Implementation on the Spread of Syphilis: Evidence from Brazil

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marcos Antonio Zaffari Jr.; [2022]
  Nyckelord :Health Economics; HIV; PrEP; Syphilis; Econometrics; Behavioural Economics;

  Sammanfattning : This study investigates the effect of offering Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) against HIV, as a public policy, on the spread of syphilis through behavioral changes on the willingness to engage on riskier sex behavior (i.e. condomless sex). LÄS MER

 4. 4. Carbon dioxide, renewable energy and economic growth : A Swedish non-EKC case study

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Josephine Andersson; Kristina Everstova; [2022]
  Nyckelord :Economic growth; Environmental Kuznets Curve; Granger Approach; VECM; Sweden; Renewable energy consumption;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to investigate the relationship between renewable and non-renewable energy consumption, economic growth and carbon dioxide emissions per capita in Sweden in the period of 1970-2018. As indicators, the economic indicator will be represented by the per capita gross domestic product, GDP, as the environmental indicator this study will use carbon dioxide emissions per capita, CO2, and the energy use per capita will represent the energy consumption variable. LÄS MER

 5. 5. Det svarta guldet - oljans påverkan på den svenska aktiemarknaden : En ekonometrisk analys av oljans avkastning och volatilitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felicia Uebel; Fredrik Berglin; [2021]
  Nyckelord :Oil; Economics; Econometrics; Stockholm Stock Exchange; Nasdaq Stockholm; Stock Market; OMXS; OVX; Return; Sectors; Olja; Nationalekonomi; Ekonomi; Ekonometri; Aktiemarknad; OMXS; OVX; Avkastning; Sektorer;

  Sammanfattning : Research on the relationship between the oil market and the stock market has been a frequently discussed topic. Regarding the connection between oil and the stock market, there are different opinions about whether there is a relationship or not, therefore there is still room left for further research on the subject matter. LÄS MER