Sökning: "economic gain"

Visar resultat 1 - 5 av 522 uppsatser innehållade orden economic gain.

 1. 1. Exploring the interplay of the entrepreneurial process and the incubation process

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Halm; Oscar Mörke; [2019]
  Nyckelord :entrepreneurship; start-ups; incubators; incubation process; entrepreneurial process; interplay; innovation ecosystem;

  Sammanfattning : Entrepreneurship and start-ups are important factors for economic growth and development. As the surrounding innovation ecosystem is becoming increasingly complex, it gets more difficult for entrepreneurs to find the right path. Incubators are important when it comes to facilitating and supporting new ventures. LÄS MER

 2. 2. Encouraging pro-environmental behaviour amongst Millennials in Online Communities - The role of information and goal-frames on Instagram

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Vanessa Trager; Karin Drozd; [2019]
  Nyckelord :Pro-environmental behaviour ; Sustainability  ; the Integrated Framework for Encouraging Pro-environmental Behaviour; Online communities;

  Sammanfattning : With the aim to reduce the effects of anthropocentric climate change and achieve a more sustainable future, promotion of sustainable individual behaviour is just as essential as driving political and economic change. As social media are experiencing growth in popularity, online communities in which influencers act as opinion leaders are a promising tool to influence behaviour. LÄS MER

 3. 3. Föräldra- och vårdnadshavarsamverkan ur ett socioekonomiskt perspektiv; En jämförande kvalitativ studie av förskollärares syn på samverkan och professionalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nina Larsson; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; Ojämlikhet; Förskollärare; Samverkan; Förskola; Profession; Makt;

  Sammanfattning : After Sweden's large refugee immigration in 2015, the government saw a lack in the reception of refugees. An investigation concluded, among other things, that the state, the municipality and county councils needed together handle the reception with a clear division of responsibility. LÄS MER

 4. 4. Anpassning av byggregler vid förtätning på en begränsad tomtyta

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Evelina Eklöv; Jessica Liljeqvist; [2019]
  Nyckelord :Densify cities; infill; apartment buildings; urbanization; building rules; standard; accessibility; room height; lighting conditions; city center; inner city.; Förtätning; infill; flerbostadshus; urbanisering; byggregler; standard; tillgänglighet; rumshöjd; ljusförhållanden; stadskärna; innerstad.;

  Sammanfattning : Syfte: Dagens urbanisering ger behov av förtätning av stadskärnor vilket kan leda till borttagande av parkering, grönområden och solljus. Att bygga och bo i innerstäder är dyrt på grund av höga markpriser, komplicerade projekt och en hög efterfrågan på bostäder. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning inom flygbranschen : En jämförande studie av hållbarhetsredovisning mellan traditionella flygbolag och lågprisflygbolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Diamel Kovalj; Nikki Marjanovic; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; CSR; Airlines; Low cost airlines; Traditional airlines; Ryanair; SAS; Lufthansa; Norwegian; Triple bottom line; strategies; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapport; CSR; Flygbolag; Lågprisflygbolag; Traditionella flygbolag; Ryanair; SAS; Lufthansa; Norwegian; Triple bottom line; strategier;

  Sammanfattning : Reporting of sustainability has gained an increasing importance over the past years and companies have begun to take greater responsibility for society. One major reason why sustainability has been recognized is because of the increased climate change in the world. LÄS MER