Sökning: "economic preferences"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden economic preferences.

 1. 1. Economic Preference and Attitudes Towards Alternative Ways to Finance Public Transport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ellinor Bernsro; Jimmy Sandgren; [2021-08-17]
  Nyckelord :economic preferences; travel behavior; public policy; fare-free public transport; Västra Götaland;

  Sammanfattning : The public transportation system in the region of Västra Götaland elicits quick and efficient travel, while, simultaneously, decreasing the negative effects of driving. However, the system suffers from various problems, mainly fare-evasion. LÄS MER

 2. 2. The proliferation of coworking spaces in Vietnam’s transitional urban economy – moving towards adaptation or resistance?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Caroline Müller-Runte; [2021]
  Nyckelord :Vietnam; Coworking Spaces; Urban Economy; Transitional Vacuum; Sense of Place; Placelessness; Adaptation; Resistance; Social Sciences;

  Sammanfattning : Situated in Vietnam’s transitional vacuum in its urban cores Hanoi and Ho Chi Minh City, this study is rooted in the aim to understand the emerging variants of coworking spaces currently proliferating across the country. This aim is realized by conducting a multiple case study and semi-structured interviews with nine founders, community managers and users of coworking spaces from heterogeneous backgrounds. LÄS MER

 3. 3. Smart choices for socially sustainable outdoor environments in residential areas : a design proposal for the outdoor environments in the community Ståndskallet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erika Andersson; [2021]
  Nyckelord :bostadsnära; utemiljö; lekutrustning; parkutrustning; skötsel; växtmaterial; lekplats; material; åldersanpassning; användarperspektiv; användningsområden;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är i huvudsak att undersöka vilka material-, utrustnings- samt växtval som är hållbara, främst ur sociala och ekonomiska perspektiv, med fokus på dels låga skötselbehov, dels god funktion för alla åldrar i en gemensam bostadsnära utemiljö. Målet är att utforma ett gestaltningsförslag för samfälligheten Ståndskallet i Lund som möter de boendes önskemål och således en bred användargrupp. LÄS MER

 4. 4. Economic growth or the environment: A cross-country study on the foundations of pro-environmental preferences

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Meera Damaraju; [2021]
  Nyckelord :Behavioural Economics; Global Preferences Survey; Environmental concern; Preference variation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Cross-national surveys have pointed out that environmental concern has been decreasing across the globe over time due to a focus on economic growth. While cultural and socio- demographic factors determine the degree of a lack of environmental concern, preference measures namely risk, patience, positive reciprocity, negative reciprocity, altruism and trust have found to be determinants as well. LÄS MER

 5. 5. Value-driving factors for Employer Attractiveness : A multiple case study within the IT industry

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonatan Moen; Magdalena Woodhouse; [2021]
  Nyckelord :Customer value; Employer attractiveness; Employer branding;

  Sammanfattning : As the society we live in today is moving towards being more technology-driven, the competition in the labor market of attracting people within the IT industry is increasing. To attract people within the IT industry, firms must understand what attracts these people to then be able to form a proposition that suits these individuals. LÄS MER