Sökning: "economic sanctions"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden economic sanctions.

 1. 1. Economic Warfare or Countermeasures? EU Autonomous Sanctions Against Russia under International Law

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Rejare; [2021]
  Nyckelord :public international law; sanctions; countermeasures; third-party countermeasures; wto; gatt; gats; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt det folkrättsliga ramverket bakom EU’s autonoma sanktioner mot Ryssland. Efter Rysslands folkrättsstridiga handlingar mot våldsförbudet och non-interventionsprincipen i Ukraina 2014, antog EU ett paket av olika åtgärder mot de som ansetts ansvariga och mot viktiga sektorer av den ryska ekonomin. LÄS MER

 2. 2. Getting hard to resist: Prospect of mandatory human rights due diligence in Ukraine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ihor Konopka; [2021]
  Nyckelord :Business and human rights; corporate respect for human rights; due diligence; human rights due diligence; mandatory human rights due diligence; corporate civil liability; Ukraine; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 2011 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) introduced human rights due diligence (HRDD) as a societal expectation to businesses to implement a new kind of due diligence risk management process to ‘know and show’ they respect human rights. Ten years later, mandatory human rights due diligence (mHRDD) legislation imposing a legal duty to carry out HRDD has become mainstream across Europe. LÄS MER

 3. 3. Economic sanctions for peace: The non-violent option for whom?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Halili; [2021]
  Nyckelord :economic sanctions; conflict intensity; non-military international intervention; humanitarian intervention; conflict resolution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a consensus in previous research that economic sanctions have a low level of effectiveness in reaching objectives. Despite this, economic sanctions are consistently used to reach different international goals. In later years, economic sanctions have become one of the most common actions in response to foreign conflict and terrorism. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiska sanktioner och den globaliserade samtiden : En uppsats om ekonomiska sanktioner och dess roll i vår samtid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :William Kjerstensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since World war II the usage of economic sanctions has increased dramatically. In the last decades further changes has occurred which raises questions about economic sanction’s contemporary and future relevance as a tool for conflict resolution. LÄS MER

 5. 5. Säkerheten om Nord Stream 2 : En kvalitativ fallstudie med påverkan av Navalnyj-fallet, ett liberalistiskt och realistiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Paul Placha; [2021]
  Nyckelord :Nord Stream 2; Alexei Navalny; Military security; Energy security; Environmental security; Economic security; Liberalist; Realist.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze security risks regarding the Navalny-case for acquiring a broader understanding concerning the sanctions and the security development regarding Nord Stream 2. Furthermore, upholding an perception concerning definition of security and the impact of a finalized Nord Stream 2-project. LÄS MER