Sökning: "economic statecraft"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden economic statecraft.

 1. 1. Kinesiska lösningar till afrikanska problem? En kvalitativ fallstudie av Kinas Afrikastrategi.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Afrika; Kina; Utrikespolitik; Afrikastrategi; Mjuk makt; Economic Statecraft; Burundi; Kongo-Kinshasa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As China’s economy and presence around the world continue to grow, so does their influence. The Chinese engagement in Africa began 70 years ago and China is now the most significant foreign actor on the continent. This qualitive case-study investigates what China’s Africa strategy is. LÄS MER

 2. 2. Bistånd som utrikespolitiskt instrument? - En studie av den svenska regeringens beslut att dra in statligt bistånd till Rwanda

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Andersson; Peder Valind; [2013]
  Nyckelord :Bistånd; economic statecraft; svensk utvecklingspolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar den svenska regeringens beslut att dra in statligt bistånd till Rwanda under 2012. Syftet med uppsatsen är att pröva teorin om economic statecraft vilken hävdar att bistånd kan användas som ett utrikespolitiskt instrument. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingsbistånd som ett utrikespolitiskt verktyg: en granskning av USA:s och Brasiliens biståndspolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Moberg; Frida Devrér; [2013]
  Nyckelord :Syd-syd; Bistånd; Utvecklingsbistånd; Economic statcraft; Nationella intressen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker i vilken utsträckning utvecklingsbiståndet kan sägas vara ett utrikespolitiskt verktyg i länders utrikespolitik för att främja sina egna nationella intressen. Vi har närmare granskat brasilianskt och amerikanskt biståndspolitik, för att ta reda på om man kan se samma tendenser i biståndsanvändandet hos de två länderna, som har olika erfarenhet av biståndsgivande. LÄS MER

 4. 4. Radikal Biståndsexport : En studie om utfallet till: - Irans bistånd till Hizbollah  - Saudiarabiens bistånd till talibanerna   

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Behrang Moshiri; [2010]
  Nyckelord :Iran; Saudiarabien; bistånd; talibanerna; Hizbollah;

  Sammanfattning : This essay is about the massive Iranian aid to Hezbollah and the Saudi Arabian, likewise, towards the Taliban. The main view is that the two countries aid respective aid to Hezbollah and the Taliban is/were not a gesture of goodwill but rather an economic method of getting influence and controlling the receiver. LÄS MER

 5. 5. Problem med gasen: Vitrysslands och Ukrainas gaskonflikter med Ryssland 2004 respektive 2006

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Norén; [2009]
  Nyckelord :energy security; energy conflict; economic statecraft; Ukraine; Belarus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The importance of energy security for modern economies has increased in recentyears. The role of energy security has lately also been closely attached to national security which has had an effect on the international political arena and nation’s foreign policies. LÄS MER